English Thứ Ba, 25-02-2020, 18:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119605374
Đang online: 196
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Từ đầu năm đến nay không có tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp

Đăng ngày: 04/09/2019; 145 lần đọc

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ba​n Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi đã thực hiện đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp. ​Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, trong 8 năm 2019 ghi nhận không có tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp.

 

Riêng trong tháng 8/2019, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Tịnh Kỳ đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 63 lượt tàu cá trước khi​ rời bến và 8 lượt tàu cá khi về bến. Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 93 lượt tàu cá trước khi rời bến và 63 lượt tàu cá khi về bến. Kết quả kiểm tra không có tàu cá vi phạm khai thác IUU.

 

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức 08 Hội nghị tập huấn Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU cho 560 đại biểu là chủ tàu, thuyền trưởng, cán bộ các thôn liên quan, đại diện các hội đoàn thể trong xã tại các xã Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Bình Chánh, Bình Hải, Phổ Thạnh, Bình Châu, Phổ Quang, Phổ Châu,...; phối hợp Cục Kiểm ngư tổ chức hội nghị tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Lý Sơn; biên soạn và in hàng ngàn tờ rơi, tập tài liệu tuyên truyền các nội dung mới của Luật Thủy sản và quy định xử phạt vi phạm hành chính để cấp phát cho ngư dân và các cơ quan có liên quan.

 

Sở Ngoại vụ, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác biển, đảo và bảo hộ ngư dân cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý biển, đảo ở địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tại Đức Phổ, Bình Sơn, Lý Sơn,... 

 

Cùng với các sở ngành, địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Đài Truyền thanh các huyện cũng đã tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với nội dung tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.  

 

Trong thời gian tới, các sở ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh đã ban hành triển khai thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg  ngày 18/5/2010, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, và Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ,...

                                                                   P.V​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích