English Thứ Sáu, 24-01-2020, 23:34 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117206121
Đang online: 241
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Thực hiện tốt công tác phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế

Đăng ngày: 07/01/2019; 2830 lần đọc

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, trong 3 năm qua  tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả thì nguồn nhân lực quản lý nhà nước và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã được kiện toàn với ​38 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; 14/14 huyện, thành phố đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức rà soát, công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định. Hiện nay, toàn tỉnh có 201 báo cáo viên pháp luật tỉnh, 229 báo cáo viên pháp luật huyện, thành phố và 1.636 tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng phát huy vai trò, hoạt động có hiệu quả và thực hiện phổ biến pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức hội nghị, tập huấn, tuyên truyền pháp luật

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tổ chức 10 hội nghị cấp tỉnh triển khai 30 văn bản luật có các quy định về quyền dân sự, quyền chính trị như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng Hành chính; Luật Tiếp cận thông tin;; Luật Báo chí, Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Tố cáo;… cho gần 2.500 lượt cán bộ, công chức lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN và các phòng, ban liên quan của các huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật tỉnh... Qua đó, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn ngành, đơn vị mình để từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kịp thời nắm bắt các quy định pháp luật đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân để nâng cao nhận thức về quyền dân sự, quyền chính trị. Đã tổ chức 03 Hội nghị chuyên đề theo Đề án để phổ biến tinh thần, ý nghĩa, nội dung cơ bản, những quy định quan trọng của công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho hơn 600 cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện và đội ngũ làm công tác PBGDPL cấp xã. Ngoài ra những nội dung pháp luật được yêu cầu tuyên truyền của Đề án cũng được tổ chức lồng ghép trong các Đề án PBGDPL khác như: tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại 07 huyện theo Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” cho hơn 1.500 lượt báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở… Tổ chức 19 lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.300 lượt cán bộ, công chức của xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng các hội đoàn thể thôn tại 19 xã theo Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” với nội dung về Bộ luật Hình sự năm 2015, pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai, biển đảo, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, … Tổ chức 07 đợt tập huấn, tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù (ngư dân) tại 07 xã ven biển với nội dung pháp luật về biển, đảo, Luật Thủy sản và công tác bảo hộ ngư dân tàu thuyền cho hơn 1.000 lượt người dự. Tổ chức 04 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật về cải cách hành chính cho hơn 800 cán bộ, công chức ngành tài nguyên môi trường, cán bộ chủ chốt trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ... tổ chức 08 lớp tuyên truyền PBGDPL về TTATGT tại 08 xã với hơn 1.200 lượt cán bộ công chức xã, cán bộ quân dân chính thôn, tổ dân phố, hòa giải viên, tuyên truyền viên...

Phổ biến quyền dân sự, quyền chính trị trong công tác tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Trong 03 năm (2016-2018), tỉnh Quảng Ngãi đã phát động 03 đợt hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề “Đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh” với gần 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện các trường đại học trên địa bàn tỉnh; In, cấp phát 4000 tờ gấp pháp luật tuyên truyền Bộ luật dân sự năm 2015 hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, tổng kết cuộc thi viết Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình. Năm 2017, tổ chức Hội nghị tuyên dương 45 gương điển hình trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, đồng thời kết hợp tổ chức tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh với 38.562 bài dự thi. Năm 2018, tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh” kết hợp với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” đã tổ chức thành công và thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh với hơn 53.000 bài dự thi, cuộc thi đã mang lại thành công lớn trong công tác PBDGPL về quyền dân sự, quyền chính trị khi Ban tổ chức đã đưa ra các câu hỏi đòi hỏi người dự thi phải tìm hiểu về quyền dân sự, quyền chính trị trong Bộ luật Hình sự.

Phổ biến, tuyên truyền thông qua mô hình Câu lạc bộ pháp luật

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 27 câu lạc bộ trong đó có 16 câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, 10 câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” và 01 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt các chuyên đề pháp luật, đặt biệt quan tâm lựa chọn các nội dung pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho các câu lạc bộ. Thông qua kênh này, các quy định về quyền dân sự và chính trị đã được phổ biến tuyên truyền đến hơn 10.000 lượt giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ mỗi năm. Các quy định về quyền dân sự, quyền chính trị được tổ chức sinh hoạt luôn phù hợp với từng đối tượng và khu vực, trong đó các nội dung pháp luật về quyền dân sự, quyền chính trị được quy định trong Hiến pháp, Hình sự, Dân sự được phổ biến thường xuyên.

Phổ biến thông qua đội ngũ hòa giải ở cơ sở

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.308 tổ hòa giải với 8.614 hòa giải viên ở cơ sở tại 1.105 thôn, tổ dân phố (trong đó: có 6.967 nam và 1.647 nữ; có 6.076 người kinh và 2.538 người thuộc các dân tộc thiểu số), các tổ hòa giải trên toàn tỉnh về cơ bản có đầy đủ các thành phần quân dân chính ở thôn, tổ dân phố, những người có uy tín, am hiểu pháp luật tham gia, mỗi tổ hòa giải đều có từ 3 đến 7 hòa giải viên tùy theo đặc điểm, địa bàn, khu dân cư và đều có thành viên là nữ tham gia góp phần giải quyết nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong Nhân dân. Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt cao với gần 80%.

Số lượng các tổ hòa giải và hòa giải viên ngày càng được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, các tổ hòa giải hoạt động nhiệt tình và hiệu quả. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp các quy định pháp luật về quyền chính trị, quyền dân sự phù hợp, linh hoạt trong quá trình hoạt động hòa giải. Phổ biến thông qua đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đến nay vẫn là kênh hiệu quả ở địa bàn cơ sở.

Phổ biến thông qua các hoạt động khác

UBND tỉnh hướng dẫn xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật. Hiện nay, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được trang bị tủ sách pháp luật với hơn 140 đầu sách, báo chí các loại, trong đó chủ yếu là sách văn bản quy phạm pháp luật, sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách hỏi đáp kiến thức pháp luật, Công báo, các loại báo, tạp chí pháp luật chuyên đề... Nhiều tủ sách được đặt ở vị trí thuận lợi và giao cho công chức tư pháp - hộ tịch quản lý, khai thác, đồng thời sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng tạo điều kiện thuận lợi để các hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và Nhân dân có điều kiện tìm hiểu và nghiên cứu về quyền dân sự, quyền chính trị.

Tổ chức biên soạn 10 số Bản tin Tư pháp, in 1.000 cuốn/số, cấp phát về tận cơ sở; biên soạn, in, phát hành 3.000 sách “Tình huống hòa giải thường gặp” với 35 tình huống cho các tổ hòa giải và hòa giải viên; biên soạn, cấp phát hơn 25.000 tài liệu; hơn 2.000 Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở;

Sở Tư pháp và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã phối hợp thực hiện hơn 40 lượt phỏng vấn, thông tin tuyên truyền các quy định pháp luật có nội dung về quyền dân sự, chính trị trên chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, Pháp luật và cuộc sống các quy định pháp luật như: Bộ luật dân sự, Luật Trẻ em, quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Bộ luật Hình sự năm 2015; về an toàn thông tin mạng; quy định về quyền đánh cá của ngư dân tại các vùng biển;

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu về quyền dân sự, quyền chính trị còn được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thông qua mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ kết quả của Đề án mà kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong cán bộ và Nhân dân được nâng cao. Năng lực cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở kịp thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 Nội dung phổ biến đã bám sát vào các nội dung trong Đề án, đặt biệt là tinh thần, ý nghĩa, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh những mặt đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong công tác này như: Công tác tuyên truyền, PBGDPL về quyền dân sự, quyền chính trị ở cơ sở cần được triển khai thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, nội dung khác nhau, tuy nhiên hiện nay số lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ít lại thường xuyên biến động; đội ngũ báo cáo viên pháp luật thường kiêm nhiệm, chưa tích cực tham gia nghiên cứu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động PBGDPL; một số địa phương đã lựa chọn được hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tuy nhiên đội ngũ thực hiện PBGDPL còn mỏng nên chưa đáp ứng được nhu cầu.

Một số báo cáo viên còn hạn chế trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, tư liệu, dẫn chứng minh họa… do vậy khả năng truyền đạt chưa cao, chưa thuyết phục được người nghe.     

Một số đối tượng sống ở các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn thường xuyên đi làm ăn xa ở các tỉnh khác hoặc làm công việc theo ca tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp nên việc huy động tham dự các buổi tuyên truyền, PBGDPL gặp nhiều khó khăn. Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL còn hạn chế, trang thiết bị như máy chiếu, màn hình… còn thiếu nên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Yêu cầu của Đề án so với kinh phí thực hiện chưa được đảm bảo nên hiệu quả thực hiện chưa đạt mức cao nhất

Lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa đặc biệt quan tâm đến công tác này nên chưa có định hướng đúng đắn dẫn đến công tác chỉ đạo, điều hành chưa sâu làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của công tác này. Sự phối hợp thực hiện còn chưa đồng bộ giữa một số đơn vị, địa phương tạo ra sự không đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian đến, thiết nghĩ Bộ Tư pháp thường xuyên hướng dẫn thực hiện Đề án; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, thông tin các nội dung liên quan đến quyền dân sự, quyền chính trị cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

         Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích