English Thứ Sáu, 24-01-2020, 01:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117131093
Đang online: 134
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Làm tốt công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Đăng ngày: 25/01/2019; 2719 lần đọc

Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở thì việc xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tế tại địa phương, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, công tác này luôn được các cấp, các ngành các địa phương chú trong thực hiện, bước đầu đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đối với Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

Thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo triển khai thực hiện. Cụ thể, Chỉ thị số 22/2003/CT-UBND ngày 31/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 12/2002/QĐ-UBND ngày 31/01/2002 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, HĐND và UBND các huyện, thành phố đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 04/HĐPBGDPL ngày 20/5/2015 về rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, tăng cường quản lý, rà soát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Hàng năm tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện quản lý, xây dựng hương ước, quy ước.

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước:

Nhờ công tác chỉ đạo hướng dẫn sâu sát, kịp thời nên việc xây dựng hương ước, quy ước của các địa phương được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đã tổ chức xây dựng, ban hành mẫu hương ước, quy ước để các địa phương tham khảo thực hiện. Nội dung và hình thức thể hiện của hương ước, quy ước đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức của hương ước, quy ước theo Thông tư liên tịch số 03, phù hợp với truyền thống, phong tục và bản sắc của địa phương và đúng quy định pháp luật. Nội dung của Hương ước chủ yếu là về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân, về kế hoạch hóa gia đình, về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăn thả gia súc, gia cầm, các phong tục tập quán tốt đẹp, bài trừ tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan trong việc cưới hỏi, tang lễ, cúng giỗ…

Đối với những hương ước, quy ước đã được phê duyệt đều được niêm yết công khai; việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của hương ước, quy ước được triển khai rộng rãi đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư. Việc triển khai, thực hiện hương ước, quy ước được phê duyệt trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được ổn định giữ vững; Hương ước, quy ước không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc vận động giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học tập, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong cộng đồng dân cư, xóa đói, giảm nghèo…

Việc lồng ghép xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các phong trào, cuộc vận động khác cũng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trong việc tổ chức triển khai xây dựng hương ước, quy ước thì đặc biệt quan tâm đến những truyền thống, hành động văn minh được áp dụng trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cụ thể như truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "lá lành đùm lá rách" tiếp tục được phát huy, những gia đình chính sách gặp khó khăn, người già yếu neo đơn, những trường hợp rủi ro, hoạn nạn đều được cộng đồng quan tâm giúp đỡ.

Công tác khuyến học được hầu hết cộng đồng dân cư chú trọng quan tâm. Các chi hội khuyến học được thành lập trong nhà trường, thôn, xóm. Đặc biệt có cũng có rất nhiều tộc họ thành lập Chi hội khuyến học. Hoạt động của Chi hội đã có nhiều đóng góp về vật chất, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, khuyến khích tinh thần học tập của các em, do vậy số lượng cũng như chất lượng học tập của học sinh nghèo vượt khó ngày càng cao…

Những quy định về công tác bảo vệ môi trường trong các bản hương ước, quy ước đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ vệ sinh môi trường. Hành động của mỗi người, mỗi gia đình, là điều kiện để phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, tạo môi trường trong sạch, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều trường hợp vi phạm nhưng nhờ có hương ước và có sự vận động tích cực của khu dân cư đã tự nguyện khắc phục. Hành động tự giác tiêm chủng vắcxin cho gia súc, gia cầm cũng được nhân dân hưởng ứng, chấp hành tốt nên đã hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan, phát tán của dịch bệnh.

Việc bài trừ mê tín dị đoan được nhân dân đồng tình ủng hộ, các trường hợp xem số, xem bói, gọi hồn lên đồng…đã thuyên giảm. Hành động mừng thọ cho các cụ cao niên được tổ chức trang trọng, tiết kiệm với tinh thần thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi, qua đó biểu dương những đóng góp thiết thực của người cao tuổi đối với cộng đồng, góp phần giáo dục cho lớp trẻ về đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hương ước của cộng đồng dân cư Về an ninh trật tự - bảo vệ sản xuất đã bước đầu phát huy được hiệu quả tích cực, người dân đã nhận thức cao trong việc cảnh giác, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn các khu dân cư được thực hiện tương đối tốt, các trường hợp gây gổ, ẩu đả, lợi dụng uống rượu quậy phá làm mất trật tự công cộng được nhắc nhở kịp thời và đưa ra cảnh cáo, phê bình trước dân hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần, đề nghị cấp trên xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Việc cưới hỏi được thực hiện theo đúng pháp luật, hạn chế tối đa việc cưỡng ép kết hôn cũng như cản trở hôn nhân tự nguyện; không còn tình trạng "thách cưới" trong nhân dân. Việc tang cơ bản được tổ chức đúng quy định của hương ước, đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, gia đình nào có người thân qua đời đều được bà con láng giềng quan tâm giúp đỡ, chia sẻ mất mát qua những việc làm thiết thực; việc khai tử, báo tang, khâm liệm, tổ chức lễ viếng, đưa tang và mai táng đúng nơi quy định. Nhiều trường hợp có sai phạm, nhưng nhờ có hương ước đã khắc phục kịp thời.

Nhìn chung, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã từng bước góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giữ gìn và phát huy những truyền thống, những nét đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời phát huy ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư. Cơ quan Tư pháp, cơ quan Văn hóa và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo các hương ước, quy ước được xây dựng thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và phù hợp với truyền thống, phong tục và bản sắc của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ như trên thì việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như tình trạng xây dựng hương ước, quy ước còn mang tính hình thức, rập khuôn, giống nhau, chưa mang tính đặc thù riêng của vùng, miền, địa phương, có những hương ước, quy ước điều chỉnh những quan hệ xã hội mà pháp luật đã điều chỉnh. Nhiều hương ước, quy ước chưa phát huy hiệu quả vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Hoạt động kiểm tra, kiểm điểm việc thực hiện hương ước, quy ước hàng năm trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua hầu như chưa được thực hiện thường xuyên. Trong quá trình kiểm tra có nhiều hương ước, quy ước đã được triển khai thực hiện nhưng bộc lộ nhiều bất cập, một số quy định không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế mới phát sinh tại địa phương. Vì vậy cần thiết phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện hương ước, quy ước chưa được thực hiện thường xuyên.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, thiết nghĩ cần phải đảm bảo các nguyên tắc khi xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Công tác quản lý nhà nước về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cũng cần được các cấp, các ngành có liên quan chú trọng quan tâm hơn nữa để đạt hiệu quả hơn.

Đồng thời, cần phải tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, tổ chức ban hành hương ước, quy ước mẫu; qua đó hướng dẫn ban hành hương ước, quy ước có mang phong tục, tập quán tiến bộ trong cộng đồng dân cư nhưng không trái quy định của pháp luật. Có như vậy bản hương ước, quy ước được ban hành ra mới có sức sống trong mỗi cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Vương Minh​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích