English Thứ Bảy, 21-09-2019, 22:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109300238
Đang online: 197
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 13/08/2018; 418 lần đọc

Đến ngày 03/8/2018, 14/14 huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hầu hết các huyện, thành Hội đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng theo Điều lệ Hội và nguyên tắc bầu cử, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến sẽ tổ chức long trọng vào cuối tháng 9/2018.

 

Với chủ đề "Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển", Đại hội Hội Nông dân các huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, mục tiêu phấn đấu tro​ng nhiệm kỳ tới sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập; đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động Hội và phong trào nông dân của địa phương  bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng cấp và sự hướng dẫn, điều hành của Hội cấp trên.

 

Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Điểm mới chung nhất trong Đại hội đại biểu Hội Nông dân các huyện lần này là hầu hết Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu chọn đều có trình độ chuyên môn cao hơn, độ tuổi trẻ hơn so với nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là những đại biểu được bầu chọn đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy; và được kỳ vọng sẽ xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói về quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; có tâm huyết và năng lực thực tiễn,… để điều hành hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đạt kết quả cao hơn.

 

Sau đại hội Hội Nông dân cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh sẽ hoàn thiện đề án nhân sự theo hướng dân chủ, lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hiện tại, Hội Nông dân tỉnh đã cơ bản hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đồng Xuân

             Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích