English Thứ Sáu, 24-05-2019, 09:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95882156
Đang online: 300
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đăng ngày: 13/08/2018; 381 lần đọc

Đến ngày 03/8/2018, 14/14 huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hầu hết các huyện, thành Hội đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng theo Điều lệ Hội và nguyên tắc bầu cử, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến sẽ tổ chức long trọng vào cuối tháng 9/2018.

 

Với chủ đề "Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển", Đại hội Hội Nông dân các huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, mục tiêu phấn đấu tro​ng nhiệm kỳ tới sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập; đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động Hội và phong trào nông dân của địa phương  bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng cấp và sự hướng dẫn, điều hành của Hội cấp trên.

 

Đồng chí Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Điểm mới chung nhất trong Đại hội đại biểu Hội Nông dân các huyện lần này là hầu hết Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được bầu chọn đều có trình độ chuyên môn cao hơn, độ tuổi trẻ hơn so với nhiệm kỳ 2013-2018. Đây là những đại biểu được bầu chọn đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy; và được kỳ vọng sẽ xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói về quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; có tâm huyết và năng lực thực tiễn,… để điều hành hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đạt kết quả cao hơn.

 

Sau đại hội Hội Nông dân cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh sẽ hoàn thiện đề án nhân sự theo hướng dân chủ, lựa chọn những người có đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hiện tại, Hội Nông dân tỉnh đã cơ bản hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đồng Xuân

             Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích