English Thứ Ba, 20-08-2019, 08:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107202412
Đang online: 257
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Đề xuất hướng giải quyết đối với hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày: 12/06/2019; 3842 lần đọc

Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định: không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Do đó, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán tiền lương cho các hợp đồng lao động, nên các đơn vị sự nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, nhất là các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. 

Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên được giao rất ít biên chế, số lượng viên chức không thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, do đó các đơn vị thực hiện hợp đồng lao động (một số đơn vị cụ thể như Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trực thuộc Sở ​Nội vụ, được giao 14 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, năm 2017 tự đảm bảo 66% chi thường xuyên, lộ trình đến năm 2025 tự đảm bảo 70% chi thường xuyên, hiện nay hợp đồng lao động 21 người, Trung tâm sử dụng nguồn thu từ dịch vụ chỉnh lý tài liệu, để chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; một số đơn vị sự nghiệp ngành y tế, đài phát thanh truyền hình tỉnh hiện nay đã tự chủ một phần chi thường xuyên và dần tiến đến tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, đã sử dụng nguồn kinh phí thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, thu từ dịch vụ quảng cáo để chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động… ). Nếu chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thì rất khó khăn cho các đơn vị hoạt động, số lượng viên chức không đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

 

Để giải quyết hợp đồng lao động cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đề xuất hướng giải quyết như sau:

 

Đối với các đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: từ đầu năm 2016 đến nay, do đang thực hiện sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập nên chưa tổ chức tuyển dụng viên chức các ngành (trừ việc tuyển dụng giáo viên), việc chấm dứt hợp đồng rất khó khăn cho đơn vị, không đủ viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đề nghị Bộ Nội vụ cho chủ trương các đơn vị được hợp đồng lao động đến hết năm 2019, để thực hiện tuyển dụng viên chức.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: đề nghị Bộ Nội vụ cho các đơn vị được hợp đồng lao động, sử dụng nguồn thu dịch vụ của đơn vị để chi trả lương và các chế độ khác cho hợp đồng lao động, không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả lương cho hợp đồng lao động.

 

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH 14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: ”Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành...”. Qua rà soát các huyện trong tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi có 04 huyện không đạt hai tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, sẽ thực hiện sáp nhập vào các huyện khác trong tỉnh, tất cả là 6 huyện. Do đó, để đủ giáo viên giảng dạy năm học 2019-2020 tại các trường của các huyện thuộc diện sáp nhập (Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long và Nghĩa Hành), đề nghị Bộ Nội vụ cho các trường được hợp đồng lao động giáo viên cho đến khi hoàn thành việc sáp nhập huyện và tuyển dụng giáo viên (vì nếu không cho tuyển dụng mà cũng không cho hợp đồng lao động thì sẽ không đủ giáo viên giảng dạy).

 

                                                              HV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích