English Thứ Ba, 24-10-2017, 18:36 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64895070
Đang online: 142

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi: Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Đăng ngày: 10/08/2017; 405 lần đọc
Ảnh minh họa
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND​ ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2017 và thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh.
Quy định này quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy định này.

 

Theo đó, về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền theo phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình trước khi chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng, bao gồm các công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan chủ trì quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP mời cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành phối hợp kiểm tra các hạng mục thuộc không thuộc chuyên ngành. Khi được cơ quan chủ trì mời tham gia, cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành có ý kiến bằng văn bản và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra do mình thực hiện. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Quy định này;...

 

Ngoài ra, quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các các Sở, ngành: Xây dựng, Công Thươn, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Các cơ quan cấp phát, thanh toán (Tài chính, Kho bạc) và trách nhiệm của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện và của UBND cấp xã.

 

Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường; nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế; bên giao thầu; trách nhiệm của nhà thầu kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình xây dựng; trách nhiệm của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Quy định này cũng quy định rõ về trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng; đánh giá an toàn toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng; Xử lý công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp. Thẩm quyền kiểm tra công tác đánh giá an toàn toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn số 13496/BTC-ĐT của Bộ Tà​i chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn động quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 27/10/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương trình UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của ngành, địa phương trong năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; thời gian hoàn thành chập nhất ngày 25/10/2017.

 


 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh