English Thứ Sáu, 06-12-2019, 18:17 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113830971
Đang online: 172
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục thẩm định Hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty nhà nước, công ty cổ phần (chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước vận dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Lĩnh vực Lao động-tiền lương-bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

           Đối với các doanh nghiệp:

+ Bước 1: Doanh nghiệp làm Công văn đề nghị xếp hạng doanh nghiệp.
+ Bước 2: Doanh nghiệp lập Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
+ Bước 3: Lập Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
+ Bước 4: Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04, theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC).
+ Bước 5: Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh)
+ Bước 6: Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
+ Bước 7: Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán) vào các ngày làm việc hàng tuần từ thứ 2 đến thứ 6 qua đường văn thư hoặc bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ 1 cửa.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và viết giấy biên nhận, phiếu chuyển Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (01 ngày).
+ Bước 2: Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định Hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp của đơn vị, trình lãnh đạo Sở (05 ngày).
+ Bước 3: Trình Lãnh đạo Sở xem xét để ra văn bản trình UBND tỉnh quyết định (04 ngày).
+ Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng (05 ngày).
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc qua bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp.
+ Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
+ Báo cáo doanh thu theo ngành nghề (mẫu số 02).
+ Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
+ Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04).
+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh)
+ Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.
+ Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện
Quyết định xếp hạng.
Lệ phí
Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng công ty Nhà nước, yêu cầu hoàn thành 04 mẫu đơn, tờ khai như sau:
- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01).
- Báo cáo doanh thu theo ngành nghề (mẫu số 02).
- Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03).
- Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04).
Yêu cầu hoặc điều kiện
Không.
Căn cứ pháp lý
 - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định qui định hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

            - Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động – TB&XH - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán Trưởng công ty Nhà nước.

Mau I.5.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​