English Thứ Bảy, 19-10-2019, 07:12 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110843390
Đang online: 158
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình

Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh, truyền hình
Trình tự thực hiện
* Đối với cá nhân, tổ chức:
a. Nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vào tất cả các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.
b. Nhận giấy biên nhận của Sở có hẹn ngày trả hồ sơ.
* Đối với phòng Kế hoạch - Tài chính:
a. Nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp thức sẽ đề nghị bổ sung.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

+ 01 tờ trình thẩm định
+ 03 bộ hồ sơ: Thuyết minh dự án; Thuyết minh, sơ đồ và các bản vẽ thiết kế.
+ Bản sao các văn bản có liên quan:
+ Bản sao văn bản về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền.
+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) có liên quan.
+ Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát.
+ Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Kết quả thực hiện

Văn bản Báo cáo kết quả thẩm định TKCS.

Lệ phí

Tính bằng tỷ lệ theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC; Công văn số 5361/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND đã hết hiệu lực).

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​