English Thứ Tư, 23-10-2019, 23:34 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111112984
Đang online: 138
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Đề nghị Cấp phép hoạt động trang tin điện tử (website)

Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Trình tự thực hiện
* Đối với cá nhân, tổ chức:
a. Nộp hồ sơ tại phòng Báo chí - Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.
b. Nhận giấy biên nhận của Sở có hẹn ngày trả hồ sơ.
* Đối với phòng Báo chí - Xuất bản:
a. Nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp thức sẽ đề nghị bổ sung.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Thông tin và Truyền thông.

Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép.

+ Bản sao quyết định thành lập cơ quan (có công chứng)

+ Văn bản cho phép chủ trương của cơ quan chủ quản.

+ Đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết về cung cấp thông tin trên Internet.

+ Sơ yếu lí lịch người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp.

b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

Pháp lệnh bưu chính, viễn thông; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008; Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet; Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 9/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc bải bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp phép để thực hiện thủ tục một cửa.

Mau I.5.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.