English Thứ Sáu, 18-10-2019, 23:49 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110835121
Đang online: 167
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân, tổ chức:
a. Nộp hồ sơ tại Phòng Báo chí - Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vào tất cả các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.
b. Nhận giấy biên nhận của Sở có hẹn ngày trả hồ sơ.
2. Đối với Phòng Báo chí - Xuất bản:
a. Nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp thức sẽ đề nghị bổ sung.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động in theo mẫu quy định.
+ Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị in chính
+ Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
+ Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

Luật Xuất bản; Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản; Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ VHTT ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản; Thông tư 30/2006/TT-BVHTTngày 22/2/2006 của Bộ VHTT hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Mau I.4.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​