English Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:27 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113851716
Đang online: 154
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân, tổ chức:
a. Nộp hồ sơ tại Phòng Báo chí - Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vào tất cả các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.
b. Nhận giấy biên nhận của Sở có hẹn ngày trả hồ sơ.
2. Đối với Phòng Báo chí - Xuất bản:
a. Nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp thức sẽ đề nghị bổ sung.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a. Hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động in theo mẫu quy định.
+ Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị in chính
+ Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
+ Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

Luật Xuất bản; Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản; Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ VHTT ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản; Thông tư 30/2006/TT-BVHTTngày 22/2/2006 của Bộ VHTT hướng dẫn thi hành Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Mau I.4.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​