English Thứ Tư, 23-10-2019, 22:19 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111110680
Đang online: 155
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Trình tự thực hiện
* Đối với cá nhân, tổ chức:
a. Nộp hồ sơ tại phòng Báo chí - Xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi vào tất cả các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính.
b. Nhận giấy biên nhận của Sở có hẹn ngày trả hồ sơ.
* Đối với phòng Báo chí - Xuất bản:
a. Nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả hồ sơ.
b. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp thức sẽ đề nghị bổ sung.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a. Hồ sơ gồm:
+ 01 đơn đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo mẫu quy định.
+ 02 bản thảo tài liệu nguyên văn sẽ được xuất bản, đã lên maket bìa.
(Riêng với sách lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử và truyền thống các ngành, cần có ý kiến chấp thuận của Ban Tuyên giáo của Đảng bộ cấp trên)
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí - Xuất bản.

Kết quả thực hiện

Giấy phép.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Yêu cầu hoặc điều kiện

Không.

Căn cứ pháp lý

Luật Xuất bản; Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản; Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ VHTT ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chuyển sử dụng trong hoạt động xuất bản.

Mau I.2.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.