English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:28 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113829043
Đang online: 193
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp xe lăn cho trẻ em tàn tật

Lĩnh vực Bảo trợ XH và bảo vệ chăm sóc TE
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
+ Gia đình có người bị khuyết tật vận động làm đơn gửi về Phòng Lao động- Thương binh và xã hội địa phương đề nghị hỗ trợ xe lăn. Đơn xin xe lăn có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
+ Gửi kèm 01 ảnh toàn thân 9x 12 của người khuyết tật.
Đối với cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:
Phòng Lao động các huyện, thành phố tổng hợp gửi danh sách và hồ sơ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo Sở, tham mưu UBND tỉnh và gửi văn bản làm việc với đơn vị tài trợ để tiếp nhận xe lăn và tổ chức cấp phát.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Gia đình có người khuyết tật có nhu cầu xin xe lăn có thể tự liên hệ trức tiếp đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi hoặc thông qua cán bộ chuyên trách địa phương để đăng ký xin xe lăn và làm thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ.​

Thành phần hồ sơ

​            - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin xe lăn có xác nhận của chính quyền địa phương.
       + 01 Ảnh toàn thân 9x12.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

01 tháng sau khi nhân được đơn yêu cầu sẽ có hồi đáp.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.

Căn cứ pháp lý

​              Cơ sở để thực hiện thủ tục hành chính được căn cứ theo:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho phép tiếp nhận xe lăn do (các đơn vị tổ chức, cá nhân tài trợ..).
- Tờ trình của Sở Ngoại vụ gửi UBND tỉnh về việc cho phép Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận viện trợ của (các tổ chức, cá nhân...).

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​