English Thứ Ba, 23-07-2019, 22:35 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103650770
Đang online: 121
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp xe lăn cho trẻ em tàn tật

Lĩnh vực Bảo trợ XH và bảo vệ chăm sóc TE
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
+ Gia đình có người bị khuyết tật vận động làm đơn gửi về Phòng Lao động- Thương binh và xã hội địa phương đề nghị hỗ trợ xe lăn. Đơn xin xe lăn có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
+ Gửi kèm 01 ảnh toàn thân 9x 12 của người khuyết tật.
Đối với cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:
Phòng Lao động các huyện, thành phố tổng hợp gửi danh sách và hồ sơ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo Sở, tham mưu UBND tỉnh và gửi văn bản làm việc với đơn vị tài trợ để tiếp nhận xe lăn và tổ chức cấp phát.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Gia đình có người khuyết tật có nhu cầu xin xe lăn có thể tự liên hệ trức tiếp đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi hoặc thông qua cán bộ chuyên trách địa phương để đăng ký xin xe lăn và làm thủ tục theo yêu cầu của nhà tài trợ.​

Thành phần hồ sơ

​            - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin xe lăn có xác nhận của chính quyền địa phương.
       + 01 Ảnh toàn thân 9x12.
 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

01 tháng sau khi nhân được đơn yêu cầu sẽ có hồi đáp.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

 Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.

Căn cứ pháp lý

​              Cơ sở để thực hiện thủ tục hành chính được căn cứ theo:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý cho phép tiếp nhận xe lăn do (các đơn vị tổ chức, cá nhân tài trợ..).
- Tờ trình của Sở Ngoại vụ gửi UBND tỉnh về việc cho phép Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận viện trợ của (các tổ chức, cá nhân...).

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​