English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113828709
Đang online: 205
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

Lĩnh vực Dạy nghề
Trình tự thực hiện

a) Trình tự thực hiện:

- Đối với tổ chức:

Các Trường trung cấp nghề hoặc Trung tâm dạy nghề (gọi chung là Cơ sở dạy nghề) đã có Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Cơ sở dạy nghề, phải tiến hành làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề.

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề của địa phương (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) sẽ tiếp nhận, xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.​


Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.            

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường hoặc trung tâm (gọi chung là Cơ sở dạy nghề).

            + Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.

+ Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề, quy chế  trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt (mang theo bản chính để đối chiếu).

+ Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động.

+ Giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại Điều 8, ban hành kèm theo Quyết định 72/ 2008/ QĐ-BLĐTBXH, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động –TB&XH ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

+ Đối với Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh)

+ Đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 2, ban hành kèm theo Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH) kèm  theo Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục, doanh nghiệp.

Riêng các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ, ngoài các quy định tại các khon 1, 2 và 3 Điều 6, ban hành kèm theo Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXH, trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.

+ Đối với trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng, trường đại học có hoạt động dạy nghề: nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Tổng cục Dạy nghề;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

​           - 20 ngày làm việc (đối với trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng; trường đại học có hoạt động dạy nghề).

- 15 ngày làm việc (đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp).   

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức.


Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Tổng cục dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng; trường đại học có hoạt động dạy nghề.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

​          - Mẫu số 1: Đơn xin đăng ký hoạt động dạy nghề.

            - Mẫu số 2: Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

- Mẫu số 3: Báo cáo thực trạng về một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề.

(các Mẫu đơn 1, 2, 3 được quy định tại Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH,ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề).

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.

Căn cứ pháp lý

​            - Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Quyết định 72/2008/QĐ-BLĐTBXHV, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.

                - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập hoặc cho phép thành lập đối với cơ sở dạy nghề tư thục)

Mau V.5.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​