English Thứ Tư, 24-07-2019, 01:00 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103663657
Đang online: 119
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục di chuyển, tiếp nhận hồ sơ người có công

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

           a) Về trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Người có công - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận đơn đề nghị từ đối tượng.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra thủ tục hồ sơ di chuyển.
Nếu thủ tục hồ sơ không đầy đủ thì chuyển trả lại cho đối tượng để hoàn chỉnh)
+ Bước 3: Tra cứu, rút hồ sơ người có công để kiểm tra, lập thủ tục di chuyển.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Người có công.​

Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ (kèm bản sao chứng thực sổ hộ khẩu nơi cư trú chuyển đến).
+ Giấy cắt chuyển trợ cấp (nếu đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn, danh sách từ cấp huyện (nếu số lượng tiếp nhận dưới 100 hồ sơ).

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.


Cơ quan thực hiện

​        - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan phối hợp:
+ UBND cấp xã có liên quan.
+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan.
Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận.

Lệ phí

 Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện

 Không.

Căn cứ pháp lý

​           - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​