English Thứ Sáu, 06-12-2019, 17:28 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113829053
Đang online: 193
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục sao lục hồ sơ người có công với cách mạng

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

             a) Về trình tự thực hiện:

- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận đơn hoặc danh sách đề nghị từ đối tượng hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra thủ tục, nội dung đơn đề nghị sao lục hồ sơ.
Nếu nội dung đơn không rõ ràng, danh sách thiếu các thông tin liên quan đến hồ sơ hoặc thông tin không hợp lệ thì chuyển trả lại cho đối tượng hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội để hoàn chỉnh)
+ Bước 3: Tra cứu, rút hồ sơ người có công với cách mạng để kiểm tra, sao lục).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.
Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp đơn và nhận kết quả tại Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện hoặc trực tiếp tại Phòng Người có công.​

Thành phần hồ sơ

​           - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công với cách mạng (do đối tượng tự viết tay, có xác nhận đề nghị của chính quyền địa phương) hoặc văn bản đề nghị của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đơn, danh sách từ cấp huyện (nếu số lượng tiếp nhận dưới 100 hồ sơ).

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân. 

Cơ quan thực hiện

​        - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp:
+ Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan.
+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan.
Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận.

Lệ phí

 Không.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.


Yêu cầu hoặc điều kiện

Cần phải nêu rõ mục đích sao lục hồ sơ để giải quyết nội dung gì, bổ sung vào thủ tục hồ sơ gì.

Căn cứ pháp lý

           - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​