English Thứ Tư, 24-07-2019, 00:30 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103661847
Đang online: 103
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục công nuôi dưỡng liệt sĩ

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị từ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra, thẩm định tính pháp lý và các thủ tục, giấy tờ hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội để hoàn chỉnh).
+ Bước 3: Rút hồ sơ gốc liệt sĩ, kiểm tra, ra quyết định trợ cấp nếu đủ điều kiện.
+ Bước 4: Chuyển quyết định và phiếu trợ cấp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

 

Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị giải quyết công nuôi dưỡng liệt sĩ (do đối tượng tự viết tay).
+ Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, ấp, Tổ,
+ Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã;
+ Biên bản xác minh đề nghị của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện;
+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ (theo mẫu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện (nếu số lượng dưới 50 hồ s​ơ).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân. 

Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp:
+ UBND cấp xã có liên quan.
+ UBND cấp huyện liên quan.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan.
Kết quả thực hiện

​           - Quyết định hành chính.

- Phiếu trợ cấp.
Lệ phí

 Không.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ (Mẫu số 3-LS2 theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Theo qui định tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì yêu cầu điều kiện như sau: Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ mười năm trở lên.

Căn cứ pháp lý

​           - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.
Mau VII.13.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​