English Thứ Ba, 10-12-2019, 11:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114069766
Đang online: 285
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Thủ tục công nuôi dưỡng liệt sĩ

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện
a) Về trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân:
Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị từ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện.
+ Bước 2: Phòng Người có công kiểm tra, thẩm định tính pháp lý và các thủ tục, giấy tờ hồ sơ.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì chuyển trả lại cho qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội để hoàn chỉnh).
+ Bước 3: Rút hồ sơ gốc liệt sĩ, kiểm tra, ra quyết định trợ cấp nếu đủ điều kiện.
+ Bước 4: Chuyển quyết định và phiếu trợ cấp cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính.

 

Cách thức thực hiện

Đối tượng nộp và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị giải quyết công nuôi dưỡng liệt sĩ (do đối tượng tự viết tay).
+ Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, ấp, Tổ,
+ Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã;
+ Biên bản xác minh đề nghị của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện;
+ Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ (theo mẫu).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ cấp huyện (nếu số lượng dưới 50 hồ s​ơ).

Đối tượng thực hiện

Cá nhân. 

Cơ quan thực hiện

​           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan phối hợp:
+ UBND cấp xã có liên quan.
+ UBND cấp huyện liên quan.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện liên quan.
Kết quả thực hiện

​           - Quyết định hành chính.

- Phiếu trợ cấp.
Lệ phí

 Không.


Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ (Mẫu số 3-LS2 theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Yêu cầu hoặc điều kiện

Theo qui định tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì yêu cầu điều kiện như sau: Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ mười năm trở lên.

Căn cứ pháp lý

​           - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

 - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.
Mau VII.13.doc

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​