English Thứ Sáu, 18-10-2019, 11:11 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110802307
Đang online: 274
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Công nhận liệt sĩ

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

            - Đối với cá nhân, hộ gia đình:

            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.

            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.

            + Bước 2: UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, phường (nếu có). Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì UBND cấp xã hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, Có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.

            + Bước 3: Phòng Lao động - TB và XH kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, tiến hành thẩm tra, xác minh, trình Hội đồng xét duyệt thành phố xem xét, tham mưu UBND cấp huyện cấp giấy báo tử, có văn bản kèm danh sách gửi về Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Ngãi xem xét.

 

Mẫu số 3-LS1

................................

................................

 

Số:      /

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..........., ngày..... tháng..... năm....

 

GIẤY BÁO TỬ

..............................................................................................................................  chứng nhận:

Ông (bà):................................................. Năm sinh:...................................................................

Nguyên quán:.............................................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................................

Nhập ngũ (tham gia cách mạng) ngày.... tháng.... năm.....

Cấp bậc, chức vụ:......................................................................................................................

Cơ quan, đơn vị:........................................................................................................................

Đã hy sinh: Ngày..... tháng..... năm.......

Tại:............................................................................................................................................

Trong trường hợp:......................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Thi hài mai táng tại:.....................................................................................................................

............................................................................  trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC

cho ông (bà):......................................................................... là liệt sỹ

Thân nhân của liệt sĩ: ............................................................... gồm:

- Cha là: ..................................................... sinh năm:................................... (còn sống, đã chết)

- Mẹ là: ...................................................... sinh năm:................................... (còn sống, đã chết)

Hiện cư trú tại:............................................................................................................................

- Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có)............................................................................................

Hiện cư trú tại:............................................................................................................................

- Vợ hoặc chồng là:..................................... sinh năm:................................... (còn sống, đã chết)

và...................con, hiện cư trú tại:..............................................................................................

..................................................................................................................................................

Đính kèm:...................................................................................................................................

 

 

...........................

(Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)

                                                 

 

      

Quận(huyện):................

Xã (phường)....................

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)

 

Uỷ ban nhân dân xã (phường):....................................................................................................

Chứng nhận ông (bà):.................................................................................................................

Nguyên quán:.............................................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu sau:

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ

Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

Ghi chú

(nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này./.

 

 

TM. GIA ĐÌNH

................., ngày..... tháng..... năm.......

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

 

 


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

            - Thành phần hồ sơ bao gồm:

            + Đơn đề nghị công nhận liệt sĩ (do thân nhân liệt sĩ viết tay);

            + Biên bản họp xét của Quân Dân Chính thôn, Tổ (nếu có);

            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp xã hoặc hội nghị của cơ quan (nếu người hy sinh là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị do UBND thành phố quản lý; UBND cấp xã);

            + Biên bản họp xét của Hội đồng xét duyệt chính sách ưu đãi người có công cấp huyện;

            - Giấy báo tử liệt sĩ (mẫu số 3-LS1);

            + Tờ khai của thân nhân liệt sĩ (theo mẫu);

            + Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sĩ (theo mẫu 3-LS2);

            + Quyết định trợ cấp;

            + Phiếu lập sổ.

            - Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát (Lưu ý: Không áp dụng đối với thương binh B):

        + Nếu thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì phải có Giấy xác nhận của cơ sở y tế.

        + Nếu thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% trở lên thì phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc Bệnh viện cấp tỉnh trở lên.

            -  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

            - Lập thủ tục trình Sở trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ cấp xã, các cơ quan, đơn vị do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý.

            - Lập thủ tục phát hành trợ cấp, chuyển Bằng về cấp xã trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Bằng từ Sở chuyển đến.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính và Phiếu trợ cấp.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

            + Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1);

            + Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ. (mẫu số 3-LS2);

            + Tờ khai của thân nhân liệt sĩ (theo mẫu).

Yêu cầu hoặc điều kiện

         - Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 (sau đây gọi chung là Nghị định) phải có Giấy xác nhận được giao đi làm nhiệm vụ quốc tế hoặc làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giao nhiệm vụ cấp.

            - Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Nghị định phải có Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan quản lý người hy sinh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự việc lập. Trường hợp dũng cảm đấu tranh chống tội phạm thì kèm theo bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu án không xử).

            - Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 5 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn do Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp người hy sinh cấp:

            + Bộ đội biên phòng do Đồn trưởng biên phòng cấp;

            + Công an do Trưởng Công an cấp huyện cấp;

            + Quân nhân do Chỉ huy trưởng quân sự cấp huyện cấp;

            + Các trường hợp khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp.

            - Trường hợp hy sinh quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định phải có Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế kèm theo hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh) có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (không áp dụng đối với thương binh B).

            Đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% phải có Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên kèm theo hồ sơ thương binh (không áp dụng đối với thương binh B).

Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​