English Thứ Sáu, 18-10-2019, 11:23 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110802622
Đang online: 250
Thủ tục hành chính Xem chi tiết

Giải quyết trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Lĩnh vực Người có công
Trình tự thực hiện

            - Đối với cá nhân, hộ gia đình:

            + Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

            + Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã.

            - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            + Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã kiểm tra nội dung hồ sơ nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ.

            + Bước 2: UBND cấp xãthẩm định hồ sơ, xem xét nếu đủ tiêu chuẩn thì hòan thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định, có văn bản kèm danh sách nộp tại Phòng LĐ-TB và XH.

            + Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra, xem xét tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn, chuyển trả lại cho cấp xã; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thủ tục theo qui định, tham mưu UBND cấp huyện có tờ trình kèm danh sách gửi về Sở Lao động - TB và XH Quảng Ngãi.

 

       

                                                                                                                        Mẫu số 10 - CC1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

............., ngày...... tháng...... năm.........

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên................................................................ Năm sinh:....................................................

Nguyên quán:.............................................................................................................................

Trú quán:....................................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:..................... ngày.......... tháng....... năm.......... của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:...............................................

ngày............ tháng............ năm...........

- Huy chương kháng chiến hạng:.................... theo Quyết định số:...............................................

ngày............ tháng............ năm...........

Các chế độ chính sách đã hưởng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Kháng chiến

.....

 

Chứng nhận của UBND xã,phường………………                                     Người khai ký tên

                                                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký

của ông (bà):.....................................là đúng sự thật./.

 

 

Ngày........ tháng......... năm.........

(Ký tên, đóng dấu)

 

 


Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ

            - Thành phần hồ sơ bao gồm:

            + Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1) hoặc bản khai của thân nhân (mẫu số 1d, 1f);

            + Biên bản họp gia đình, tộc họ (mẫu số HU-BBKC);

            + Tờ trình đề nghị trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng kèm danh sách;

            + Ký sao giấy tờ liên quan (“Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, huy chương kháng chiến).

            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí

​Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

            - Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1) (trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng còn sống)

            - Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chết:

            + Bản khai của thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng Huân chương kháng chiến (mẫu số 1d);

            + Bản khai của thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng Huy chương kháng chiến (mẫu số 1f);

            + Biên bản họp gia đình, tộc họ (mẫu số HU-BBKC).

Yêu cầu hoặc điều kiện

            - Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương hoặc Bằng có công với nước.

            - Trợ cấp một lần: Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương (nay đã chết), Huy chương hoặc Bằng có công với nước (nay đã chết).

            - Trợ cấp hàng tháng: Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương hoặc Bằng có công với nước nay còn sống.

Căn cứ pháp lý

            - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

            - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

            - Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

            - Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với các mạng.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​