English Thứ Tư, 26-06-2019, 17:00 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100180229
Đang online: 224

Thủ tục hành chính (30 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên CSKD thuốc nhưng không thay đổi địa điểm KD; thay đổi địa điểm trụ sở ĐKKD trong trường hợp trụ sở ĐKKD không phải là địa điểm...Sở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề trang thiết bị y tế tư nhânSở Y tếTrang thiết bị y tế
3Hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩmSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
4Quảng cáo mỹ phẩmSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
5Hội thảo, giới thiệu thuốcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
6Cấp thẻ Người giới thiệu thuốcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
7Công bố, công bố lại sản phẩm mỹ phẩmSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
8Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyềnSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
9Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP)Sở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
10Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)Sở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mấtSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
12Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
13Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
15Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, bao gồmSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
16Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dượcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
17Đổi chứng chỉ hành nghề dược do hỏng hoặc rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dượcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
18Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người Việt NamSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
19Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người nước ngoài làm việc tại các cơ sở hành nghề dượcSở Y tếHành nghề Dược, Mỹ phẩm
20Gia hạn Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.Sở Y tếVệ sinh an toàn thực phẩm
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​