English Thứ Tư, 24-07-2019, 00:27 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103661645
Đang online: 101

Thủ tục hành chính (17 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức trong nước và nước ngoàiSở Xây dựngQuản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật
2Thủ tục xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức trong nước và nước ngoàiSở Xây dựngQuản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật
3Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức trong nước và nước ngoàiSở Xây dựngQuản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật
4Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các tổ chức trong nước và nước ngoàiSở Xây dựngQuản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật
5Thủ tục gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng công trìnhSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
6Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măngSở Xây dựngKhai thác mỏ và chế biến KS làm VLXD và SX xi măng
7Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt NamSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
8Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trìnhSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
9Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựngSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
10Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựngSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
11Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựngSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
12Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầuSở Xây dựngQuản lý hoạt động xây dựng
13Thủ tục thoả thuận kiến trúc quy hoạchSở Xây dựngQuy hoạch xây dựng
14Thủ tục xem xét ý kiến về thiết kế cơ sởSở Xây dựngQuản lý hoạt động xây dựng
15Thủ tục xét cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trìnhSở Xây dựngQuản lý hoạt động xây dựng
16Thủ tục xét cấp chứng chỉ Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựngSở Xây dựngQuản lý hoạt động xây dựng
17Thủ tục xét cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựngSở Xây dựngQuản lý hoạt động xây dựng

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​