English Thứ Tư, 26-06-2019, 16:57 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100179946
Đang online: 229

Thủ tục hành chính (77 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế bao gồm: dịch vụ khám, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, phụ giaSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
2Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực thông thường trên phương tiện là bảng, biển, panô có diện tích từ 40m2 trở lên (trường hợp phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở...Sở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
3Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y tế, xây dựng trên phương tiện là bảng, biển, panô có diện tích từ 40m2 trở lên (trường hợp phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản ...Sở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
4Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh, VPĐD của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnhSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Du lịch
5Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn, 1 sao, 2 saoSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Du lịch
6Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Du lịch
7Thủ tục Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lênSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Du lịch
8Thủ tục cấp, đổi thẻ Hướng dẫn viên Du lịchSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Du lịch
9Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tếSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Du lịch
10Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho CLB thể thao chuyên nghiệp (theo đặc thù, quy chế của liên đoàn thể thao từng môn của quốc gia)Sở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Thể dục - Thể thao
11Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; tổ chức, thi đấu, biểu diễn hoạt động thể thao; tổ chức, hoạt động: Bi da; trượt Patin, hồ bơi, thể dục thể hình, quần vợt...Sở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Thể dục - Thể thao
12Thủ tục cấp giấy chứng nhận Hướng dẫn viên, Trọng tàiSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Thể dục - Thể thao
13Thủ tục cấp giấy đăng ký tham dự giải thể thaoSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Thể dục - Thể thao
14Thủ tục công nhận cơ quan, đơn vị văn hoáSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
15Thủ tục thành lập Câu lạc bộ thể thao, Hội Thể thaoSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Thể dục - Thể thao
16Thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn văn hoáSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
17Thủ tục công nhận gia đình văn hoáSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
18Thủ tục công nhận thôn - tổ dân phố văn hóaSở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
19Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường trên phương tiện là bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích lớn từ dưới 10m2 đến dưới 40m2Sở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
20Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp trên phương tiện là bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ dưới 10m2 đến dưới 40m2Sở Văn hóa, TT và Du lịchNghiệp vụ Văn hóa
1234

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​