English Thứ Tư, 26-06-2019, 18:10 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100185555
Đang online: 136

Thủ tục hành chính (72 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục giải quyết khiếu nại không thuộc thẩm quyền của Giám đốc SởSở Tư phápGiải quyết khiếu nại, tố cáo
2Thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc SởSở Tư phápGiải quyết khiếu nại, tố cáo
3Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
4Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lýSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
5Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
6Thủ tục trợ giúp bằng hình thức đại diện ngoài tố tụngSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
7Thủ tục trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụngSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
8Thủ tục trợ giúp bằng hình thức tư vấn pháp luậtSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
9Thủ tục yêu cầu, đề nghị trợ giúp pháp lýSở Tư phápTrợ giúp pháp lý
10Thủ tục công chứng sửa đổi di chúcSở Tư phápBổ trợ tư pháp
11Thủ tục công chứng văn bản thuận phân chia di sản thừa kếSở Tư phápBổ trợ tư pháp
12Thủ tục công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng đã công chứngSở Tư phápBổ trợ tư pháp
13Thủ tục công chứng hủy bỏ di chúcSở Tư phápBổ trợ tư pháp
14Thủ tục công chứng văn bản nhập tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồngSở Tư phápBổ trợ tư pháp
15Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương laiSở Tư phápBổ trợ tư pháp
16Thủ tục công chứng hợp đồng thuê tài sảnSở Tư phápBổ trợ tư pháp
17Thủ tục công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đấtSở Tư phápBổ trợ tư pháp
18Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà ởSở Tư phápBổ trợ tư pháp
19Thủ tục công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đấtSở Tư phápBổ trợ tư pháp
20Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà chung cưSở Tư phápBổ trợ tư pháp
1234

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​