English Thứ Tư, 24-07-2019, 00:30 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103661824
Đang online: 103

Thủ tục hành chính (9 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu các dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hìnhSở Thông tin và Truyền thôngBưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh, truyền hình
2Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hìnhSở Thông tin và Truyền thôngBưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh, truyền hình
3Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điệnSở Thông tin và Truyền thôngĐiện tử - Viễn thông
4Thủ tục Đề nghị Cấp phép hoạt động trang tin điện tử (website)Sở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
5Thủ tục Thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS)Sở Thông tin và Truyền thôngĐiện tử - Viễn thông
6Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động inSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
7Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
8Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanhSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
9Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tinSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​