English Thứ Hai, 16-09-2019, 02:57 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Thủ tục hành chính (9 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu các dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hìnhSở Thông tin và Truyền thôngBưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh, truyền hình
2Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hìnhSở Thông tin và Truyền thôngBưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh, truyền hình
3Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điệnSở Thông tin và Truyền thôngĐiện tử - Viễn thông
4Thủ tục Đề nghị Cấp phép hoạt động trang tin điện tử (website)Sở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
5Thủ tục Thỏa thuận địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS)Sở Thông tin và Truyền thôngĐiện tử - Viễn thông
6Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động inSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
7Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
8Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanhSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản
9Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản bản tinSở Thông tin và Truyền thôngBáo chí - Xuất bản

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.