English Thứ Sáu, 23-08-2019, 09:57 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107528515
Đang online: 238

Thủ tục hành chính (169 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
2Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
3Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
4Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
5Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
6Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
7Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
8Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
9Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
10Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đấtSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên nước
11Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
12Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
13Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
14Hồ sơ thẩm định, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò hoạt động khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
15Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
16Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
17Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
18Trả lại giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
19Giấy phép chế biến khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
20Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sảnSở Tài nguyên và Môi trườngTài nguyên khoáng sản
123456789

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​