English Thứ Tư, 26-06-2019, 17:20 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100182095
Đang online: 190

Thủ tục hành chính (126 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục kiếm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thu mua và thu mua nguyên liệu thuỷ sản không sơ chế, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
2Đình chỉ hiệu lực công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở ..Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
3Xin hoãn kiểm tra định kỳ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản thủy sản, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở lưu giữ đóng gói thủy sản phục vụ...Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
4Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (đối với chủ rừng là tổ chức trong nước,...Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
5Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện...Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
6Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, gia cầm và ong (đăng ký hoạt động từ 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Sở Nông nghiệp và PTNTChăn nuôi
7Miễn giảm giám sát hoạt động đối với giá Tổ chức chứng nhận sản hẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực...Sở Nông nghiệp và PTNTTrồng trọt
8Cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, các nước ngọt thuộc Phương án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề nông nghiệp, nông thônSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
9Công nhận làng nghề truyền thốngSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
10Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thốngSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
11Công nhận làng nghềSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
12Công nhận nghề truyền thốngSở Nông nghiệp và PTNTThủ tục khác
13Cấp chứng nhận đạt điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vữngSở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
14Cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sảnSở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
15Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).Sở Nông nghiệp và PTNTThủy sản
16Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
17Giao nộp gấu cho nhà nướcSở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
18Cấp giấy phép vận chuyển gấu.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
19Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
20Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES.Sở Nông nghiệp và PTNTKiểm lâm
1234567

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​