English Thứ Sáu, 18-10-2019, 10:37 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110801012
Đang online: 295

Thủ tục hành chính (56 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quảnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
2Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàngKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
3Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấpKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
4Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mấtKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
5Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế)Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
6Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
7Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
8Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặtKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
9Thủ tục Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
10Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quảnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
11Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoảnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
12Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
13Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
14Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
15Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
16Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
17Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn IIKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
18Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừngKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
19Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc giaKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
20Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​