English Thứ Tư, 26-06-2019, 16:48 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100179092
Đang online: 227

Thủ tục hành chính (56 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quảnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
2Thủ tục Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàngKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
3Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấpKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
4Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mấtKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
5Thủ tục Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế)Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
6Thủ tục Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
7Thủ tục Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ)Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
8Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặtKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
9Thủ tục Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
10Thủ tục giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quảnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
11Thủ tục Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoảnKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
12Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
13Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
14Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
15Thủ tục nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
16Thủ tục nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
17Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn IIKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
18Thủ tục thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừngKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
19Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc giaKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
20Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nướcKho bạc Nhà nước cấp huyện
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​