English Thứ Tư, 26-06-2019, 18:28 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100186346
Đang online: 152

Thủ tục hành chính (22 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc giaSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
2Đăng ký kiểm định phương tiện đoSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
3Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
4Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáoSở Khoa học và Công nghệGiải quyết khiếu nại, tố cáo
5Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
6Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
7Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)Sở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
8Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
9Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
10Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế).Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
11Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tưSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
17Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
18Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
20Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​