English Thứ Sáu, 18-10-2019, 12:05 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110803957
Đang online: 199

Thủ tục hành chính (22 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc giaSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
2Đăng ký kiểm định phương tiện đoSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
3Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
4Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáoSở Khoa học và Công nghệGiải quyết khiếu nại, tố cáo
5Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
6Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
7Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)Sở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
8Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
9Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
10Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế).Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
11Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tưSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
17Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
18Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
20Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​