English Thứ Sáu, 23-08-2019, 10:57 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107531812
Đang online: 216

Thủ tục hành chính (22 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc giaSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
2Đăng ký kiểm định phương tiện đoSở Khoa học và Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
3Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
4Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáoSở Khoa học và Công nghệGiải quyết khiếu nại, tố cáo
5Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
6Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
7Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)Sở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
8Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
9Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
10Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế).Sở Khoa học và Công nghệNăng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
11Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tưSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệSở Khoa học và Công nghệPhát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
14Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
15Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
16Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
17Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
18Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diệnSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
19Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
20Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệSở Khoa học và Công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
12

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​