English Thứ Tư, 26-06-2019, 17:30 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100183086
Đang online: 163

Thủ tục hành chính (46 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục: Kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiệnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
2Thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở các công trình giao thôngSở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
3Thủ tục: Cấp Giấy phép thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
4Thủ tục: Thẩm định hồ sơ mời thầu các công trình giao thôngSở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
5Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạoSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
6Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
7Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
8Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
9Thủ tục: Cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ trên đường bộ.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
10Thủ tục: Cấp Giấy phép lưu hành cho xe bánh xích.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
11Thủ tục: Cấp phù hiệu "XE HỢP ĐỒNG".Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
12Thủ tục: Cấp phù hiệu cho xe Taxi.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
13Thủ tục: Chấp thuận ngừng khai thác trên tuyến vận tải khách cố địnhSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
14Thủ tục: Công bố tuyến vận tải khách cố định mớiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
15Thủ tục: Chấp thuận bổ sung xe vào tuyếnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
16Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
17Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
18Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp đăng ký lần đầu.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
19Thủ tục: Kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiệnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
20Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​