English Thứ Sáu, 18-10-2019, 11:18 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110802442
Đang online: 259

Thủ tục hành chính (46 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thủ tục: Kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiệnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
2Thủ tục: thẩm định thiết kế cơ sở các công trình giao thôngSở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
3Thủ tục: Cấp Giấy phép thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
4Thủ tục: Thẩm định hồ sơ mời thầu các công trình giao thôngSở Giao thông vận tảiLĩnh vực giao thông
5Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạoSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
6Thủ tục: Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
7Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
8Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
9Thủ tục: Cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ trên đường bộ.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
10Thủ tục: Cấp Giấy phép lưu hành cho xe bánh xích.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
11Thủ tục: Cấp phù hiệu "XE HỢP ĐỒNG".Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
12Thủ tục: Cấp phù hiệu cho xe Taxi.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
13Thủ tục: Chấp thuận ngừng khai thác trên tuyến vận tải khách cố địnhSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
14Thủ tục: Công bố tuyến vận tải khách cố định mớiSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
15Thủ tục: Chấp thuận bổ sung xe vào tuyếnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
16Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
17Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
18Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Trường hợp đăng ký lần đầu.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
19Thủ tục: Kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiệnSở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
20Thủ tục: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa - Trường hợp dùng cho phương tiện đang khai thác đăng ký lần đầu.Sở Giao thông vận tảiLĩnh vực vận tải
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​