English Thứ Tư, 26-06-2019, 16:56 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100179870
Đang online: 237

Thủ tục hành chính (43 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên tiểu họcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
2Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thôngSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
3Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với cán bộ quản lýSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
4Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường cao đẳngSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
5Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường đại họcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
6Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên mầm nonSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
7Xét tặng Nhà giáo ưu tú đối với giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (thuộc huyện, thành phố)Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
8Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giảng viên các trường cao đẳng, đại học, các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang.Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
9Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm KTTH-HN, trung tâm dạy nghề; giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghềSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
10Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với cán bộ quản lý giáo dụcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
11Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp (đối với giáo dục bổ túc).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
12Cấp lại bản sao Bằng tốt nghiệp phổ thông khi bị mất.Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
13Cấp lại Bằng tốt nghiệp các cấpSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
14Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốcSở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
15Đóng lại dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ.Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
16Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhiều khai sinh khác nhau (đối với giáo dục phổ thông).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
17Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhiều khai sinh khác nhau (đối với giáo dục thường xuyên).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
18Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục phổ thông).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
19Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch (đối với giáo dục thường xuyên).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
20Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh (đối với giáo dục phổ thông).Sở Giáo dục và Đào tạoGiáo dục và đào tạo
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​