English Thứ Sáu, 18-10-2019, 10:47 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110801312
Đang online: 292

Thủ tục hành chính (50 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
2Cấp Giấy phép xây dựng.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
3Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đất, cát) làm vật liệu san lấp mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất (được UBND Tỉnh ủy quyền quản lý và cấp phép)Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
4Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
5Xác nhận Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtĐất đai
6Giao lại đất hoặc cho thuê đất.Ban QL KKT Dung QuấtĐất đai
7Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
8Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất.Ban QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
9Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tưBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
10Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
11Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
12Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
13Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
14Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoàiBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
15Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
16Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
17Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
18Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
19Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
20Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​