English Thứ Tư, 19-06-2019, 13:55 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99283522
Đang online: 277

Thủ tục hành chính (50 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
2Cấp Giấy phép xây dựng.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
3Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đất, cát) làm vật liệu san lấp mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất (được UBND Tỉnh ủy quyền quản lý và cấp phép)Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
4Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
5Xác nhận Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtĐất đai
6Giao lại đất hoặc cho thuê đất.Ban QL KKT Dung QuấtĐất đai
7Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
8Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất.Ban QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
9Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tưBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
10Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
11Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
12Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
13Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
14Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoàiBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
15Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
16Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
17Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
18Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
19Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
20Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​