English Thứ Tư, 21-08-2019, 20:37 (GMT+7)

Văn hóa-thể thao

Chính sách xã hội

Giáo dục - đào tạo

Y tế - Sức khỏe

Điện - Nước

Thông báo-Báo cáo

Thông tin tiếp dân

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107382199
Đang online: 155

Thủ tục hành chính (50 thủ tục)

STTTên thủ tụcCQ giải quyếtLĩnh vực
1Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
2Cấp Giấy phép xây dựng.Ban QL KKT Dung QuấtXây dựng
3Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đất, cát) làm vật liệu san lấp mặt bằng trong Khu kinh tế Dung Quất (được UBND Tỉnh ủy quyền quản lý và cấp phép)Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
4Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.Ban QL KKT Dung QuấtTài nguyên khoáng sản, địa chất
5Xác nhận Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtĐất đai
6Giao lại đất hoặc cho thuê đất.Ban QL KKT Dung QuấtĐất đai
7Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKKT Dung QuấtBan QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
8Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất.Ban QL KKT Dung QuấtKhiếu nại, tố cáo
9Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tưBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
10Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
11Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
12Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
13Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
14Đăng ký thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoàiBan QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
15Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
16Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
17Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
18Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
19Đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
20Đăng ký đầu tư dự án nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)Ban QL KKT Dung QuấtĐầu tư tại Việt Nam
123

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​