English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:39 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99193768
Đang online: 116
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/10/2018; 233 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với 30 cơ sở nhà, đất của Agribank trên địa bàn tỉnh, đã có 21 cơ sở nhà, đất lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Riêng 09 địa điểm gồm: Agribank chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (số 47 đường Hùng Vương), Phòng giao dịch Nam Sông Trà (số 118 Hai Bà Trưng), Phòng giao dịch Thu Lộ (số 230 đường Hùng Vương), Phòng giao dịch Cẩm Thành (số 650 Quang Trung); Agribank chi nhánh huyện Sơn Tịnh - Phòng Giao dịch Ba Gia (xã Tịnh Bắc); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Đức Phổ (số 580 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Mộ Đức (thị trấn Mộ Đức); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Tư Nghĩa (thị trấn Tư Nghĩa); Quỹ tiết kiệm thuộc Agribank Sơn Tịnh (số 688 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi), đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Agribank tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích