English Chủ Nhật, 24-02-2019, 01:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87567093
Đang online: 165
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/10/2018; 217 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với 30 cơ sở nhà, đất của Agribank trên địa bàn tỉnh, đã có 21 cơ sở nhà, đất lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Riêng 09 địa điểm gồm: Agribank chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (số 47 đường Hùng Vương), Phòng giao dịch Nam Sông Trà (số 118 Hai Bà Trưng), Phòng giao dịch Thu Lộ (số 230 đường Hùng Vương), Phòng giao dịch Cẩm Thành (số 650 Quang Trung); Agribank chi nhánh huyện Sơn Tịnh - Phòng Giao dịch Ba Gia (xã Tịnh Bắc); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Đức Phổ (số 580 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Mộ Đức (thị trấn Mộ Đức); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Tư Nghĩa (thị trấn Tư Nghĩa); Quỹ tiết kiệm thuộc Agribank Sơn Tịnh (số 688 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi), đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Agribank tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích