English Thứ Hai, 10-12-2018, 17:24 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83645248
Đang online: 140
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 11/10/2018; 196 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ thống nhất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với 30 cơ sở nhà, đất của Agribank trên địa bàn tỉnh, đã có 21 cơ sở nhà, đất lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Riêng 09 địa điểm gồm: Agribank chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (số 47 đường Hùng Vương), Phòng giao dịch Nam Sông Trà (số 118 Hai Bà Trưng), Phòng giao dịch Thu Lộ (số 230 đường Hùng Vương), Phòng giao dịch Cẩm Thành (số 650 Quang Trung); Agribank chi nhánh huyện Sơn Tịnh - Phòng Giao dịch Ba Gia (xã Tịnh Bắc); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Đức Phổ (số 580 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Mộ Đức (thị trấn Mộ Đức); Cửa hàng vàng thuộc Agribank Tư Nghĩa (thị trấn Tư Nghĩa); Quỹ tiết kiệm thuộc Agribank Sơn Tịnh (số 688 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi), đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Agribank tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương lập thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018 về việc trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 30/11/2018, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích