English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87530298
Đang online: 109
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện

Đăng ngày: 31/01/2019; 648 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có vănbản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 5522/LĐTBXH-ATLĐ ngày 28/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện.

Thời gian qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ do hàn điện, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, theo đó, để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, chấn chỉnh công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là đối với công việc hàn điện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động dẫn đến cháy, nổ do hàn điện liên tục xảy ra trong thời gian qua.

Tiếp tục quán triệt nội dung QCVN 3:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện với những nội dung như: Công nhân hàn điện phải có chứng chỉ hàn điện và được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trang bị, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và các phương tiện bảo vệ khác; biện pháp phòng chống cháy khi hàn, đặt tấm chắn ngăn cách bằng vật liệu chống cháy khi hàn ở những nơi có nguy cơ cháy, nổ; cách ly khu vực hàn điện với khu vực làm các công việc khác; thực hiện thông gió,... 

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động sử dụng hàn điện để cải tạo nhà ở, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh; đồng thời, kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc hàn điện. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích