English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99194043
Đang online: 112

Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Đăng ngày: 14/09/2018; 393 lần đọc

Để chủ động phòng, chống dịch Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại ở động vật, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh đang bùng phát nhiều ổ dịch tại Trung Quốc nên nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam là rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nhận biết dịch bệnh, tác hại, biện pháp phòng, chống và các quy định của pháp luật về các loại dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, Dại ở động vật và Dịch tả lợn Châu Phi, tuyệt đối không để xảy ra tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng định kỳ đợt 2 năm 2018, tiêm phòng bổ sung triệt để các loại vắc xin phòng bệnh và triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng  môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018” trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/9/2018 đến ngày 15/10/2018 theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh động vật và báo cáo kịp thời theo quy định.

 

Quản lý chặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; tập trung kiểm soát các cơ sở cung cấp con giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, vận chuyển, mua bán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật theo quy định để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

 

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động xử lý khi có dịch xảy ra, không để lây lan ra diện rộng; chủ động sử dụng kinh phí dự phòng ở địa phương để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch theo quy định tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 09/3/201 và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành và sửa đổi Quy định chế độ tài chính về phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, nhất là công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng theo các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Thống kê, rà soát nhu cầu vắc xin, hóa chất, vật tư để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện, thành phố năm 2019 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 5983/BNN-TY ngày 06/8/2018 và Công điện khẩn 6741/CĐ-BNN-TY ngày 30/8/2018. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua đủ nhu cầu vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Tai xanh... trong năm 2019 và chuẩn bị dự phòng vật tư, vắc xin, thuốc thú y, thuốc khử trùng tiêu độc để ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

 

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi cách nhận biết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp phòng chống và xử lý dịch bệnh theo quy định. Tăng cường công tác giám sát dịch bênh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ,  kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được phân công quản lý; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, mua bán động vật và sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và các trường hợp không khai báo dịch bệnh, vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường.

 

Chỉ đạo Trạm kiểm dịch đầu mối, các cơ quan chức năng và đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường kiểm soát, giám sát, phát hiện các trường hợp vận chuyển bất hợp pháp nhập lậu gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác tiêm phòng định kỳ và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 02/2018 theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh để có cơ sở cảnh báo dịch bệnh, lựa chọn các loại vắc xin phòng bệnh phù hợp và phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn, đặc biệt là đàn lợn nái trong thời gian đến, khi xây dựng kế hoạch phòng chống dịch hàng năm cần phải ưu tiên phần kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ vắc xin tai xanh và dịch tả lợn cho người chăn nuôi.

 

Chủ tịch yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, Dại ở động vật và đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm đến người chăn nuôi, ngành chăn nuôi; khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm của gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong thời gian đến.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích