English Thứ Năm, 18-07-2019, 08:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102965482
Đang online: 247

Phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019

Đăng ngày: 10/07/2019; 139 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, Hè Thu năm 2018-2019.

Phối hợp với Công ty TNHH MTV​ Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tình hình nguồn nước, công tác phòng, chống hạn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019; Thủy điện Đakdrinh gia tăng xả nước để cấp nước cho công trình thủy lợi Thạch Nham đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.

                                           

                                                                     H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích