English Thứ Năm, 17-10-2019, 21:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110782287
Đang online: 231

Phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019

Đăng ngày: 10/07/2019; 275 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, Hè Thu năm 2018-2019.

Phối hợp với Công ty TNHH MTV​ Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tình hình nguồn nước, công tác phòng, chống hạn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019; Thủy điện Đakdrinh gia tăng xả nước để cấp nước cho công trình thủy lợi Thạch Nham đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.

                                           

                                                                     H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích