English Thứ Năm, 17-10-2019, 20:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110781102
Đang online: 203

Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 12/06/2019; 175 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND​ tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; có hình thức tuyên truyền cụ thể để phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em.

 

Đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

 

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về ứng xử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

Xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, không có bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; chú trọng giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tại cơ sở giáo dục, trường học; kịp thời phát hiện trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định. Hiệu trưởng các trường học phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học thuộc quyền quản lý.

 

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; phổ biến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em miễn phí của Trung ương 111 và đường dây nóng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (0255.3712567) để tất cả cá nhân, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

 

 

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, UBND cấp xã triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương. Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn; không kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; thiếu trách nhiệm hoặc không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em,...

 

                                                                       H.N​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích