English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phối hợp với Viện Tưới tiêu Nhật Bản nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị từ cây mỳ

Đăng ngày: 13/06/2018; 136 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của tỉnh để trao đổi, làm việc cụ thể với Viện Tưới tiêu Nhật Bản trong quá trình hợp tác​ nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm từ cây mỳ trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan từ khâu sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh khẩn trương rà soát, lựa chọn vùng đất có diện tích, điều kiện thổ nhưỡng, cơ sở hạ tầng thủy lợi đáp ứng theo yêu cầu, đảm bảo theo quy hoạch, với tổng diện tích khoảng 10 ha để giới thiệu thực hiện mô hình.

 

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh để kịp thời bố trí thêm diện tích sản xuất đảm bảo theo yêu cầu của Viện Tưới tiêu Nhật Bản khi có đề nghị.

 

P.V

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích