English Thứ Ba, 21-08-2018, 06:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276018
Đang online: 85
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phối hợp với Viện Tưới tiêu Nhật Bản nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị từ cây mỳ

Đăng ngày: 13/06/2018; 90 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của tỉnh để trao đổi, làm việc cụ thể với Viện Tưới tiêu Nhật Bản trong quá trình hợp tác​ nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm từ cây mỳ trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan từ khâu sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh khẩn trương rà soát, lựa chọn vùng đất có diện tích, điều kiện thổ nhưỡng, cơ sở hạ tầng thủy lợi đáp ứng theo yêu cầu, đảm bảo theo quy hoạch, với tổng diện tích khoảng 10 ha để giới thiệu thực hiện mô hình.

 

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh để kịp thời bố trí thêm diện tích sản xuất đảm bảo theo yêu cầu của Viện Tưới tiêu Nhật Bản khi có đề nghị.

 

P.V

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích