English Thứ Tư, 26-06-2019, 17:17 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100181792
Đang online: 200

Phối hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đăng ngày: 13/06/2019; 665 lần đọc

Kể từ ngày 01/7/2019, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi sẽ chuyển về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 1824/UBND-KSTTHC​ ngày 16/4/2019.

Để việc thu phí, lệ phí của hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuận tiện, nhanh chóng, khoa học, chính xác, Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi phối hợp hướng dẫn Vietcombank Quảng Ngãi (đơn vị đủ điều kiện thu hộ phí, lệ phí được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn) cách thức, phương pháp thu các khoản tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; đảm bảo hộ gia đình, cá nhân thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay tại Trung tâm khi đến giao dịch, thực hiện TTHC.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi có ý kiến chỉ đạo để Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho Vietcombank Quảng Ngãi thực hiện khảo sát, ký kết thỏa thuận thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 

Văn phòng UBND tỉnh cũng có công văn đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Quảng Ngãi (đơn vị cung cấp Phần mềm Một cửa điện tử dùng chung trên địa bàn tỉnh) khảo sát, xây dựng quy trình xử lý điện tử đối với việc xác định nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, vì qua khảo sát việc việc trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại Trung tâm hành chính công thành phố với Chi cục Thuế thành phố lâu nay chủ yếu trao đổi qua hệ thống thư điện tử miễn phí Gmail là không đúng quy định.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích