English Thứ Hai, 14-10-2019, 14:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110619758
Đang online: 280

Phối hợp quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố

Đăng ngày: 30/09/2019; 256 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế; tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.

 

Đồng thời, phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thu thuế: quản lý chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ người nộp thuế; kiểm tra thuế, miễn, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế... theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán, triển khai thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm; kiểm tra chống thất thu thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn; xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

 

Bên cạnh đó, phối hợp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với số thuế nợ của các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính,…

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích