English Thứ Sáu, 22-03-2019, 19:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89508520
Đang online: 140

Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các điểm dừng, chờ xe buýt

Đăng ngày: 08/03/2019; 830 lần đọc

Sở Giao thông vận tải vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, bảo vệ kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt; nhất là chỉ đạo kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng nhà chờ, điểm dừng xe buýt để làm nơi buôn bán hàng rong, nước giải khác, xả rác,…gây mất an toàn giao thông, mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Giao thông vận tải, gần đây tình trạng chiếm dụng nhà chờ, điểm dừng xe buýt để làm nơi buôn bán hàng rong,​ nước giải khác, đặc biệt một số người thiếu ý thức thường xuyên xả rác, phóng uế bừa bãi gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường; tình trạng xe chở khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe trung chuyển dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định,… gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường vẫn thường xuyên diễn ra.

 

Theo quy định pháp luật giao thông đường bộ, biển báo điểm dừng, nhà chờ xe buýt là hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, do nhà nước và doanh nghiệp đầu tư để phục vụ hành khách đến chờ xe và xe buýt đến dừng đón, trả khách. Tại vị trí này chỉ ưu tiên cho xe buýt được dừng, đỗ đón trả khách và hành khách đi xe buýt đến chờ xe, ngoài ra không có bất cứ hoạt động nào tại vị trí này.

 

Để phục vụ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, cùng với doanh nghiệp Sở Giao thông vận tải đã đầu tư, lắp đặt hệ thống biển báo điểm dừng, nhà chờ xe buýt tương đối đầy đủ trên tất cả các tuyến nên đã phục vụ tốt yêu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân; tại các vị trí điểm dừng, nhà chờ cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thực hiện vai trò quản lý, bảo vệ và duy trì công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn và văn minh, lịch sự.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích