English Thứ Sáu, 20-09-2019, 00:11 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109184520
Đang online: 135
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Văn phòng UBND tỉnh

Đăng ngày: 23/08/2019; 730 lần đọc

Chiều 23-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các phiên họp thường kỳ và các cuộc họp xử lý công việc; cải cách công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và ban hành kịp thời thông báo kết luận sau mỗi cuộc họp.

Bên cạnh đó, Văn phòng thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền trong công tác tham mưu, tổng hợp và hậu cần đúng theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.  Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thống kê hàng quý và kịp thời báo cáo các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương.

Từ đầu năm, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác. Đáng chú ý là tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả PCI và gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp; tổ chức chuỗi hoạt động các sự kiện nhân lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh; đón Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019,...;

Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, Văn phòng đã phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Chương trình cà phê doanh nhân hàng tháng; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án; tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp,…

nb12-17082019.jpg
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tham mưu, xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh 31 dự thảo nghị quyết; phối hợp hiệu quả với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh cũng như các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng lịch, chuẩn bị nội dung, trao đổi công việc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Trong 7 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 29.895 hồ sơ; đã giải quyết và trả kết quả 25.924 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt bình quân 95,5%. Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoạt động hiệu quả, cập nhật kịp thời 5.102 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh vào CSDL văn bản của tỉnh trên Internet; đã cung cấp, cập nhật được 7.553 tin, bài và ảnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh luôn nằm trong top 10 về lượt bạn đọc truy cập theo phân tích, thống kê của Alexa.com,…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua, đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành công việc đạt kết quả.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp nhằm giúp UBND tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đề ra trong năm 2019.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng phục vụ các cuộc họp UBND tỉnh. Tránh trường hợp chuẩn bị nội dung không kỹ lưỡng, nội dung trình không rõ, không đúng quy định,…Tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh, đảm bảo thời gian và chất lượng; nghiên cứu chỉnh sửa quy chế làm việc của Văn phòng cho phù hợp với nhiệm vụ, công việc; nghiên cứu thêm qui trình xử lý văn bản, qui trình theo dõi, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp,…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê, theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban ngành chủ động nghiên cứu văn bản đã được gửi đến đơn vị mình đã đăng trên cổng thông tin điện tử để chủ động, đề xuất, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Phối hợp các sở, ngành hoàn chỉnh nội dung trình các Hội nghị Tỉnh ủy, kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,...

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích