English Thứ Hai, 21-08-2017, 11:45 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62418522
Đang online: 163

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy tại xã Hành Minh

Đăng ngày: 11/08/2017; 371 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Hành Minh
Sáng 11-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững tại xã Hành Minh.
Báo cáo của xã cho thấy, ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch 480, UBND xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Chương trình hành động số 13 về thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa và con người Hành Minh phát triển toàn diện, hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn xây dựng, phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là ở cộng đồng dân cư. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu và toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc, thành sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của xã trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2020, toàn xã có 90% gia đình văn hóa, 95% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 100% thôn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng và nâng cao chất lượng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 100% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh, 95% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý; hoàn thành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm đồng bộ, huy động các nguồn lực trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện chương trình hành động số 13 của Đảng ủy xã trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, phong trào thể dục thể thao được địa phương tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Xã cũng đã đầu tư xây dựng mới 4 nhà văn hóa thôn, 4 khu thể thao và tu bổ lại nhà văn hóa xã tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia sinh hoạt và luyện tập thể dục thể thao,…

 

Tại buổi  làm việc, xã Hành Minh kiến nghị UBND tỉnh có chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm lĩnh vực văn hóa; có cơ chế, chính sách cho các hoạt động văn hóa; tu sửa hệ thống truyền thông không dây của xã để đảm bảo tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; hỗ trợ thiết bị cho các nhà văn hóa xã, thôn, tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị xã Hành Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03 đi vào thực tế cuộc sống cụ thể hơn, thực chất hơn. Để làm được điều đó, xã cần xây dựng kế hoạch cụ thể hơn, tập trung xử lý các khó khăn, hạn chế, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương. Tăng cường sự tham gia của hệ thống chính trị vào trong công tác triển khai Nghị quyết 03; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia của người dân; năng động trong việc huy động xã hội hóa đối với một số lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng nhấn mạnh, văn hóa là những giá trị không thể nhìn thấy bằng mắt, không đong đếm được, do vậy rất khó để đánh giá, xây dựng và phát triển văn hóa, con người là một quá trình tiếp nối liên tục trong thời gian dài, vì vậy địa phương cần phát hiện, tìm ra điểm mạnh của từng thôn, phát hiện so sánh và sửa chữa những tồn tại của từng thôn để triển khai thực hiện Nghị quyết 03 đạt hiệu quả nhất.

 

Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh