English Thứ Sáu, 20-07-2018, 13:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75706100
Đang online: 134
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy tại xã Hành Minh

Đăng ngày: 11/08/2017; 569 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Hành Minh
Sáng 11-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững tại xã Hành Minh.
Báo cáo của xã cho thấy, ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch 480, UBND xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Chương trình hành động số 13 về thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa và con người Hành Minh phát triển toàn diện, hướng đến giá trị chân-thiện-mỹ. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn xây dựng, phát triển văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là ở cộng đồng dân cư. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu và toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc, thành sức mạnh nội sinh quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của xã trong giai đoạn mới. Mục tiêu đến năm 2020, toàn xã có 90% gia đình văn hóa, 95% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 100% thôn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; xây dựng và nâng cao chất lượng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 100% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh, 95% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý; hoàn thành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm đồng bộ, huy động các nguồn lực trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện chương trình hành động số 13 của Đảng ủy xã trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, phong trào thể dục thể thao được địa phương tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Xã cũng đã đầu tư xây dựng mới 4 nhà văn hóa thôn, 4 khu thể thao và tu bổ lại nhà văn hóa xã tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tham gia sinh hoạt và luyện tập thể dục thể thao,…

 

Tại buổi  làm việc, xã Hành Minh kiến nghị UBND tỉnh có chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm lĩnh vực văn hóa; có cơ chế, chính sách cho các hoạt động văn hóa; tu sửa hệ thống truyền thông không dây của xã để đảm bảo tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; hỗ trợ thiết bị cho các nhà văn hóa xã, thôn, tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị xã Hành Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03 đi vào thực tế cuộc sống cụ thể hơn, thực chất hơn. Để làm được điều đó, xã cần xây dựng kế hoạch cụ thể hơn, tập trung xử lý các khó khăn, hạn chế, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương. Tăng cường sự tham gia của hệ thống chính trị vào trong công tác triển khai Nghị quyết 03; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tất cả các lĩnh vực; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia của người dân; năng động trong việc huy động xã hội hóa đối với một số lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng nhấn mạnh, văn hóa là những giá trị không thể nhìn thấy bằng mắt, không đong đếm được, do vậy rất khó để đánh giá, xây dựng và phát triển văn hóa, con người là một quá trình tiếp nối liên tục trong thời gian dài, vì vậy địa phương cần phát hiện, tìm ra điểm mạnh của từng thôn, phát hiện so sánh và sửa chữa những tồn tại của từng thôn để triển khai thực hiện Nghị quyết 03 đạt hiệu quả nhất.

 

Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích