English Thứ Ba, 21-08-2018, 20:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77307645
Đang online: 103
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Xây dựng

Đăng ngày: 12/01/2018; 740 lần đọc

Năm 2018 – Sở Xây dựng phải vào cuộc quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh để chống thất thoát, gây lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở Xây dựng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành vào chiều 12-01.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở thời gian qua. Nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đến nay, tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch được 87%/87%, đạt 100%; tỷ lệ cây xanh đô thị 70%/70%, đạt​x 100%; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 19,37%/19,22%, đạt 100,78%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở KCN, KKT và Đô thị 75%/75%, đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải trong KCN đạt 66%.

 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch đánh giá cao công tác tham mưu của Sở trong việc ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành; công tác cải cách hành chính được cải thiện đáng kể, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 3 - 5 ngày đối với việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án, thiết kế BVTC, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định TKCS,…Ngoài ra, trong năm Sở đã thực hiện 06 cuộc thanh tra và 19 cuộc kiểm tra tại các công trình, dự án; qua đó, đã xử phạt trên trên 01 tỷ đồng.

 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém mà UBND tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ ra tại Thông báo Kết luận số 316/TB-UBND và Kết luận số 538-KL/TU của Tỉnh ủy. Yêu cầu Sở nghiên cứu toàn diện những vấn đề về đặt ra từ thực tiễn đối với ngành Xây dựng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển ngành rõ nét hơn, nhất là các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao.

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Xây dựng tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng xây dựng; tăng chế tài xử phạt, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường quản lý trong công tác quản lý nhà, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà (526 nhà) ở cho hộ nghèo và nhà (hơn 5.000 nhà) ở cho hộ gia đình có công cách mạng.

 

Về quản lý bất động sản, ngoài việc tăng cường công tác kiểm soát, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để đánh giá việc làm được, chưa được và bàn giải pháp, đề xuất các giải pháp căn cơ, mang tính bền vững trong việc phát triển các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Chủ tịch UBND tỉnh gia Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (đoạn từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; lập đầy đủ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 03 Quy hoạch theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương nâng cấp Trạm bờ để nhận tin báo tự động từ tàu cá. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 08/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan thực hiện yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 334/UBATGTQG ngày 14/8/2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích