English Thứ Bảy, 20-01-2018, 18:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67925545
Đang online: 107

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc với Sở Xây dựng

Đăng ngày: 12/01/2018; 569 lần đọc

Năm 2018 – Sở Xây dựng phải vào cuộc quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh để chống thất thoát, gây lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở Xây dựng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành vào chiều 12-01.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở thời gian qua. Nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đến nay, tỷ lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch được 87%/87%, đạt 100%; tỷ lệ cây xanh đô thị 70%/70%, đạt​x 100%; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh 19,37%/19,22%, đạt 100,78%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở KCN, KKT và Đô thị 75%/75%, đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải trong KCN đạt 66%.

 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch đánh giá cao công tác tham mưu của Sở trong việc ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành; công tác cải cách hành chính được cải thiện đáng kể, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 3 - 5 ngày đối với việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án, thiết kế BVTC, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định TKCS,…Ngoài ra, trong năm Sở đã thực hiện 06 cuộc thanh tra và 19 cuộc kiểm tra tại các công trình, dự án; qua đó, đã xử phạt trên trên 01 tỷ đồng.

 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém mà UBND tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ ra tại Thông báo Kết luận số 316/TB-UBND và Kết luận số 538-KL/TU của Tỉnh ủy. Yêu cầu Sở nghiên cứu toàn diện những vấn đề về đặt ra từ thực tiễn đối với ngành Xây dựng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển ngành rõ nét hơn, nhất là các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao.

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Xây dựng tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng xây dựng; tăng chế tài xử phạt, xác định rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường quản lý trong công tác quản lý nhà, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà (526 nhà) ở cho hộ nghèo và nhà (hơn 5.000 nhà) ở cho hộ gia đình có công cách mạng.

 

Về quản lý bất động sản, ngoài việc tăng cường công tác kiểm soát, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức hội nghị để đánh giá việc làm được, chưa được và bàn giải pháp, đề xuất các giải pháp căn cơ, mang tính bền vững trong việc phát triển các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính p​hủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn số 47/CĐTNĐ-KHĐT ngày 11/01/2018 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê h​iện trạng đội ngũ giáo viên hiện có; tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học và tổng hợp nhu cầu về giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết (nếu có) nội dung phản ánh tại bài báo: Chỉnh rồi, vẫn “rối”” của Báo Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh