English Thứ Ba, 18-06-2019, 13:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99171358
Đang online: 155

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu

Đăng ngày: 23/11/2018; 232 lần đọc

UBND tỉnh vừa có các quyết định phê duyệt 03 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của các quy hoạch trên là nghiên cứu, đề xuất phương án tối ưu để chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ gây ra, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

Cụ thể, đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, phạm vi vùng quy hoạch là từ xã Trà Bình (huyện Trà Bồng) đến cửa Sa Cần (huyện Bình Sơn), nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Châu Ổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 20%. Giảm thiểu thiệt hại lũ lụt cho các vùng thường xuyên ảnh hưởng lớn như tại các xã: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp với tần suất từ (5÷10)% cho các vùng thường xuyên bị ngập như: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,..; chỉnh trị sông Trà Bồng đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,..


Đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ, phạm vi vùng quy hoạch từ xã Hành Tín Tây đến Cửa Lở thuộc các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và Tư Nghĩa. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Sông Vệ, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng quan trọng với tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 25%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập tại các xã: Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện, Nghĩa Hiệp, Đức Lợi,...nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp từ (5÷10)% cho các vùng như: ven sông Thoa (Mộ Đức), vùng thường xuyên ngập úng Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; chỉnh trị sông Vệ đoạn từ Hành Tín Tây đến cửa Lở.

 

Đối với Quy hoạch​ phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu, phạm vi vùng quy hoạch từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á thuộc các huyện Ba Tơ, Mộ Đức và Đức Phổ. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Đức Phổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập như tại các xã: Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ An, Phổ Văn,…nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất với tần suất 10% cho các vùng thường xuyên bị ngập như các xã ven vùng hạ lưu sông Thoa; chỉnh trị sông Trà Câu đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích