English Thứ Ba, 20-08-2019, 07:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107199348
Đang online: 206

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu

Đăng ngày: 23/11/2018; 260 lần đọc

UBND tỉnh vừa có các quyết định phê duyệt 03 Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của các quy hoạch trên là nghiên cứu, đề xuất phương án tối ưu để chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ gây ra, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

Cụ thể, đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, phạm vi vùng quy hoạch là từ xã Trà Bình (huyện Trà Bồng) đến cửa Sa Cần (huyện Bình Sơn), nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Châu Ổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 20%. Giảm thiểu thiệt hại lũ lụt cho các vùng thường xuyên ảnh hưởng lớn như tại các xã: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp với tần suất từ (5÷10)% cho các vùng thường xuyên bị ngập như: Bình Minh, Bình Trung, Bình Dương,..; chỉnh trị sông Trà Bồng đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,..


Đối với Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ, phạm vi vùng quy hoạch từ xã Hành Tín Tây đến Cửa Lở thuộc các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và Tư Nghĩa. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Sông Vệ, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng quan trọng với tần suất 10%; chống lũ cho các khu dân cư toàn lưu vực với tần suất 25%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập tại các xã: Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện, Nghĩa Hiệp, Đức Lợi,...nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất nông nghiệp từ (5÷10)% cho các vùng như: ven sông Thoa (Mộ Đức), vùng thường xuyên ngập úng Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; chỉnh trị sông Vệ đoạn từ Hành Tín Tây đến cửa Lở.

 

Đối với Quy hoạch​ phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu, phạm vi vùng quy hoạch từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á thuộc các huyện Ba Tơ, Mộ Đức và Đức Phổ. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ cho khu vực thị trấn Đức Phổ, các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác với lũ chính vụ tần suất 10%. Giảm thiểu mức độ ngập lũ cho các vùng thường xuyên bị ngập như tại các xã: Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Quang, Phổ An, Phổ Văn,…nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống lũ bảo vệ sản xuất với tần suất 10% cho các vùng thường xuyên bị ngập như các xã ven vùng hạ lưu sông Thoa; chỉnh trị sông Trà Câu đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á nhằm từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của dòng sông,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích