English Thứ Sáu, 22-03-2019, 20:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89509272
Đang online: 138
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức

Đăng ngày: 14/03/2019; 1666 lần đọc

​UBND tỉnh vừa phê duyệt​ nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch vùng huyện Mộ Đức bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Mộ Đức, với quy mô diện tích 214,01km², gồm thị trấn Mộ Đức và 12 xã (Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Hiệp, Đức Hòa, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh, Đức Tân, Đức Phú, Đức Phong và Đức Lân).

 

Việc quy hoạch này với mục tiêu xây dựng và phát triển các khu vực trên địa bàn huyện Mộ Đức phù hợp với quốc phòng; bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Định hướng phát triển các đô thị, cụm công nghiệp và khu dân cư nông thôn trên cơ sở phân bố hợp lý mạng lưới công nghiệp - đô thị đồng bộ, hiện đại về hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giữ vai trò là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và vùng lân cận.

 

Đồng thời, quy hoạch này cũng làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng kế hoạch, triển khai đầu tư xây dựng trong khu vực đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác theo quy hoạch;

 

Dự báo chỉ tiêu về dân số đến năm 2030, khoảng 134.000-136.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 32.000-33.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 23-24%; đến năm 2040 khoảng 143.000 - 144.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 38.000-39.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 26-27%.

 

Về đất đai, đến năm 2030: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 440ha, chỉ tiêu bình quân khoảng 130m²/người. Đến năm 2040: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 487ha, chỉ tiêu bình quân khoảng 120m²/người.

 

Các nội dung chủ yếu cần nghiên cứu đề ra trong quy hoạch như: Đánh giá tổng quan hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội. Đánh giá rà soát việc thực hiện các quy hoạch đang có hiệu lực. Xác định các động lực, tiền đề phát triển vùng. Đưa ra các dự báo phát triển vùng về kinh tế, xã hội, dân số, lao động, nhu cầu về đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; về khả năng và tỷ lệ hóa đô thị. Định hướng phát triển không gian vùng. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực phát triển về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường; sắp xếp danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn lực thực hiện,…

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích