English Thứ Tư, 22-05-2019, 23:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95769079
Đang online: 164
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường các dự án

Đăng ngày: 16/05/2019; 33 lần đọc

*UBND tỉnh vừa có Quyết định số 338 ngày 15/5/2019 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tại vị trí dân cư 3, 4 và dân cư 8, 10, 11, 18, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, như sau:

 

STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

 Đất nông nghiệp:

 

1

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1

1,18

2

Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1

1,18

 

Đất ở tại đô thị:

 

3

Đất ở thuộc vị trí 3, đường loại 1

1,2

4

Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 3

1,3

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tại vị trí dân cư 3, 4 và dân cư 8, 10, 11, 18, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà trong năm 2019 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

* UBND tỉnh có Quyết định số 339 ngày 15/5/2019 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ phía Nam Thạch trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, như sau:

 

STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

 Đất nông nghiệp:

 

1

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1

1,22

2

Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1

1,22

 

Đất ở tại nông thôn:

 

3

Đất ở thuộc vị trí 6, khu vực 3

1,0

4

Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 1

1,0

5

Đất ở thuộc vị trí 1, khu vực 1

1,1

 

                                                                       VN-HN​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích