English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107298833
Đang online: 170
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường các dự án

Đăng ngày: 16/05/2019; 70 lần đọc

*UBND tỉnh vừa có Quyết định số 338 ngày 15/5/2019 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tại vị trí dân cư 3, 4 và dân cư 8, 10, 11, 18, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, như sau:

 

STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

 Đất nông nghiệp:

 

1

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1

1,18

2

Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1

1,18

 

Đất ở tại đô thị:

 

3

Đất ở thuộc vị trí 3, đường loại 1

1,2

4

Đất ở thuộc vị trí 4, đường loại 3

1,3

Hệ số điều chỉnh giá đất nêu trên chỉ áp dụng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tại vị trí dân cư 3, 4 và dân cư 8, 10, 11, 18, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà trong năm 2019 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

 

* UBND tỉnh có Quyết định số 339 ngày 15/5/2019 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ phía Nam Thạch trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, như sau:

 

STT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

 

 Đất nông nghiệp:

 

1

Đất trồng lúa nước thuộc vị trí 1

1,22

2

Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1

1,22

 

Đất ở tại nông thôn:

 

3

Đất ở thuộc vị trí 6, khu vực 3

1,0

4

Đất ở thuộc vị trí 3, khu vực 1

1,0

5

Đất ở thuộc vị trí 1, khu vực 1

1,1

 

                                                                       VN-HN​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích