English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85753984
Đang online: 196
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Lý Sơn

Đăng ngày: 29/12/2018; 626 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Lý Sơn. Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch theo từng mục đích sử dụng được quy định như sau:

 

 

TT

Mục đích

sử dụng nước

Lượng nước sử dụng/tháng

Hệ số tính giá tối đa so với giá bình quân

Giá bán nước theo mục đích sử dụng chưa bao gồm thuế VAT (đồng/m3)

Mức

Ký hiệu

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

Theo thực tế sử dụng

SH

1

5.800

2

Cơ quan hành chính, sự nghiệp (gồm cả trường học, bệnh viên) phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

HCSN

1,2

6.960

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

SX

1,5

8.700

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

DV

3

17.400

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích