English Thứ Tư, 27-03-2019, 04:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89900499
Đang online: 81
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Lý Sơn

Đăng ngày: 29/12/2018; 668 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Lý Sơn. Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch theo từng mục đích sử dụng được quy định như sau:

 

 

TT

Mục đích

sử dụng nước

Lượng nước sử dụng/tháng

Hệ số tính giá tối đa so với giá bình quân

Giá bán nước theo mục đích sử dụng chưa bao gồm thuế VAT (đồng/m3)

Mức

Ký hiệu

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

Theo thực tế sử dụng

SH

1

5.800

2

Cơ quan hành chính, sự nghiệp (gồm cả trường học, bệnh viên) phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

HCSN

1,2

6.960

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

SX

1,5

8.700

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

DV

3

17.400

 

P.V​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích