English Chủ Nhật, 26-01-2020, 08:50 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117306183
Đang online: 166

Phê duyệt Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Đăng ngày: 10/01/2020; 266 lần đọc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 40/QĐ-TTg​ ngày 09/01/2020 phê duyệt Đề án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Đề án Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý (CSDL) quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình (BĐĐH) quốc gia hiện đại đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam, đảm bảo được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhu cầu của xã hội.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án thực hiện Đề án về CSDL nền địa lý quốc gia, hệ thống BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 thuộc phạm vi quản lý.

Hàng năm, tổng hợp, phê duyệt phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai xây dựng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, hệ thống BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 theo quy định của pháp luật; bàn giao dữ liệu sản phẩm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ tích hợp CSDL nền địa lý quốc gia đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để cài đặt phần mềm xây dựng, cập nhật và quản lý CSDL nền địa lý quốc gia và BĐĐH quốc gia.

Khai thác sử dụng CSDL nền địa lý quốc gia, hệ thống BĐĐH quốc gia: phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công; cung cấp thông tin, dữ liệu nền địa lý quốc gia, BĐĐH quốc gia cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích