English Thứ Hai, 16-09-2019, 13:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108961924
Đang online: 247

Phê duyệt đề án chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sơn Tây và Sơn Trà 1

Đăng ngày: 05/12/2018; 195 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện SơnTây​ (huyện Sơn Tây) và lưu vực thủy điện Sơn Trà 1 (thuộc các huyện Sơn Hà và Sơn Tây).

Theo đề án phê duyệt, tổng diện tích rừng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp đủ điều kiện tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sơn Tây được xác định là 4.100 ha, lưu vực thủy điện Sơn Trà 1 là 3.566 ha. Đơn giá chi trả cho 01 ha rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng tại lưu vực thủy điện Sơn Tây khoảng 600.688 đồng/ha/năm, Sơn Trà 1 là 248.497 đồng/ha/năm.

 

Thời gian thực hiện đề án chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lưu vực thủy điện Sơn Tây và Sơn Trà 1 đều bắt đầu từ năm 2019.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích