English Thứ Sáu, 20-10-2017, 23:20 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64730781
Đang online: 68

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phê bình việc chậm gửi báo cáo và đề xuất đơn giản hóa thủ tục báo cáo

Đăng ngày: 12/10/2017; 355 lần đọc

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4732/UBND-TH ngày 04/8/2017 yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện (báo cáo định kỳ), gửi về Sở Tư pháp trước ngày 28/8/2017 để tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ trước ngày 15/9/2017. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tư pháp đến nay chỉ có 18 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tư pháp và nội dung báo cáo ​không đầy đủ theo quy định tại Biểu mẫu 02 kèm theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chưa gửi báo cáo, chưa kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4732/UBND-TH ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh (nhiệm vụ đã chậm trễ thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

 

Yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê danh mục báo cáo định kỳ thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định, lập danh mục theo hướng dẫn tại Biểu mẫu 02 (Phụ lục 1, Phụ lục 2) kèm theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017 để tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian yêu cầu.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh