English Thứ Tư, 21-08-2019, 17:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107361647
Đang online: 211

Phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 10/08/2019; 662 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi tiếp tục phát sóng các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, PTQ1 từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Quảng Ngãi theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2293/BTTTT-CTS ngày 15/7/2019.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự nêu trên, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi thực hiện theo quy định.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan bổ sung thông tin về mã hộ nghèo, hộ cận nghèo, chứng minh nhân dân, địa chỉ lắp đặt cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh theo quy định.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích